Toon van het debat

MuzieknootDe commissie Algemeen van 19 augustus jl. stond in het teken van de komende bezuinigingen van 30 miljoen euro, hervormingen en investeringen. Het college wilde van de gemeenteraad horen welke ideeën er bij de raad leefden over hoe het beste invulling kan worden gegeven aan het bestuursprogramma. Het college is voornemens om op 17 september 2010 het bestuursprogramma te presenteren. Alle ingrediënten waren dus aanwezig om als raad met elkaar het debat te voeren over de invulling van het bestuursprogramma.

De grootste partij in onze stad (D66) nam het voortouw in de discussie en verbaasde met een korte algemene verklaring verwijzend naar het coaltieakkoord met als afsluiting dat men benieuwd was naar de inbreng van de oppositie. De oppositiepartijen waren immers niet betrokken geweest bij de coalitieonderhandelingen?

Een vreemde gang van zaken. Het college wil van de raad horen welke ideeën er leven en vervolgens zegt de grootste coalitiepartij: ‘wij wachten het bestuursprogramma af en zijn vanavond benieuwd wat de oppositie voor  ideeën heeft.’ Op zichzelf mag D66 dat vinden, maar door deze oppstelling was de toon voor het debat, dat geen debat werd, gezet.

Stadsbelangen heeft haar ongenoegen over deze opstelling laten blijken en kreeg later het verwijt van de heer Damen (PvdA) dat wij de negatieve toon voor deze avond zouden hebben gezet. Een omkering van de feitelijke situatie. Niet Stadsbelangen, maar D66 zette de toon van deze avond. De coalitiepartijen wilden hun kruit droog houden tot 17 september a.s. en waren kennelijk alleen naar de algemene commissie gekomen om te horen wat de oppositiepartijen willen. Hoezo dualisme in Delft?

Stadsbelangen heeft het college meegegeven dat de bezetting van de ambtelijke organisatie onderdeel moet worden van de bezuinigingsoperatie. Wij zijn er nog steeds van overtuigd, dat Delft qua bezetting veel vlees op het bot heeft. In het verlengde daarvan kan dan ook worden bezien of de kosten, die gemoeid zijn met de bouw van het nieuwe stadskantoor, een tandje lager kunnen. De geplande versmalling aan de Voorhofdreef zou heroverwogen en voorlopig uitgesteld kunnen worden. Gemeentelijke taken zouden afgestoten kunnen worden, het afschaffen van zinloze uitgaven zoals bijvoorbeeld subsidies voor straatfeestjes, scherper en vooral realistischer begroten, herijken van bestemmingsreserves waarvoor nog geen verplichtingen zijn aangegaan. Allemaal zaken die kunnen leiden tot de noodzakelijke bezuinigingen van 30 miljoen euro in de komende jaren. Maar ook een voorzichtige pas op de plaats met het bedenken van nieuwe investeringen. Eerst maar zorgen dat de lopende bouwprojecten succesvol en binnen de vastgestelde financiële kaders worden afgerond. 

Stadsbelangen wil in ieder geval niet dat er bezuinigd wordt op de bereikbaarheid van onze stad, niet op de portefeuille Veiligheid en ook niet op aansprekende culturele evenementen zoals bijvoorbeeld de Mooi Weer Spelen en de Delftse Taptoe.

Na de teleurstellende commissieavond, waarbij niet de oppositie, maar vooral de coalitiepartijen de negatieve toon zetten, is Stadsbelangen benieuwd naar wat terug gevonden kan worden van de inbreng van de oppositiepartijen in het bestuursprogramma. Wordt vervolgd op en na 17 september as. 

Fractie Stadsbelangen Delft