Nieuwe attractie definitief

gevangenis-150x150In juni 2009 nam Bram Stoop (toen nog raadslid voor Onafhankelijk Delft) het initiatief richting college om de stadsgevangenis ‘Het Steen’ open te stellen voor bewoners en toeristen. ‘Soms’ hebben ambtelijke molens wat tijdig nodig om iets gerealiseerd te krijgen. In het najaar 2009 heeft Bram Stoop zich aangesloten bij Stadsbelangen Delft. Bram Stoop heeft namens Stadsbelangen  in 2010 diverse keren schriftelijke vragen gesteld aan het college over zijn initaitief. Uiteindelijk besloot het college om in 2011 te starten met een proef. 

Vandaag lazen wij in het AD dat het college besloten heeft, dat de stadsgevangenis een aantal maanden per jaar definitief wordt opengesteld voor het publiek.  Na evaluatie is gebleken, dat de proef is geslaagd. Een mooi resultaat! De cellen in de toren verkeren nog min of meer in oorspronkelijke staat. Een stuk Delftse historie, waar onze Delftse inwoners en toeristen een kijkje kunnen nemen. Ongetwijfeld zullen dan de nodige anekdotes worden verteld. 

Destijds reageerde Jeroen Beelen van Stads Marketing al enthousiast. Hij vond dat Het Steen vooral voor Nederlandse gasten en toeristen interessant was. ‘Zij kennen de vaderlandse geschiedenis beter. Maar het zal ook buitenlandse toeristen gaan trekken. Zowel Nederlanders als buitenlanders houden van griezelen, zo stelde hij.’ 

Wij zijn ervan overtuigd dat Het Steen, als men er goede reclame voor maakt, veel extra toeristen zal trekken. Delft is niet alleen Delfts Blauw, maar heeft veel meer in huis. Het Steen is hier een goed voorbeeld van. Delft heeft er nu definitief een mooie culturele plek bij.

Fractie Stadsbelangen Delft

Het Steen eindelijk open!

steentjeDe oude stadsgevangenis het Steen, gelegen aan de achterzijde van het Stadhuis op de Markt, is vanaf juli te bezoeken. In een proefperiode tot oktober kunt u de gevangenis bekijken op dinsdag t/m donderdag onder leiding van een gids.

Op 20 juli 2009 stelde Bram Stoop voor het eerst schriftelijk vragen over het feit dat de stadsgevangenis het Steen niet toegankelijk was voor het publiek. Nu precies twee jaar later wordt dat Het Steen op 5 juli 2011 opengesteld voor het publiek. Een cultuur historisch moment.

Het Steen was vele jaren gesloten voor publiek en één van de cellen is zelfs omgebouwd tot fractiekamer van de studentenpartij Stip. Eigenlijk zou deze ruimte weer in oude glorie hersteld moeten worden. 

Stadsbelangen hoopt in ieder geval dat Het Steen ook op de Delftse scholen bekend wordt en dat jongeren uit onze stad hierdoor meer te weten zullen komen over de geschiedenis van het rechtssysteem in de middeleeuwen. Het zou onderdeel moeten zijn van de geschiedenislessen inclusief een excursie naar Het Steen in combinatie met het Prinsenhof en de Nieuwe Kerk. Wij zijn ervan overtuigd dat het Steen een groot succes gaat worden en dat ook veel buitenlandse toeristen Het Steen gaan bezoeken. 

Het Steen stamt uit de 13e eeuw en is een uniek onderdeel van het culturele en monumentale erfgoed van Delft. Het maakt deel uit van het oude stadhuis (gebouwd in de 16e eeuw), waarin vroeger recht werd gesproken. Hier zou de moordenaar van Willem van Oranje, Balthasar Gerards, zijn berecht. Mogelijk zat hij enige tijd voorafgaande aan het vonnis gevangen in Het Steen.

Het gebouw is in de brand van 1618 aanzienlijk beschadigd. Bij de herinrichting eind 19e eeuw zijn vele originele onderdelen van de oorspronkelijke structuur ingevoegd. Er zijn nog steeds historische martelwerktuigen te zien.

De opening van het Steen voor individuele bezoekers was een wens van Bram Stoop van Stadsbelangen, waarna deze wens werd overgenomen door de Delftse gemeenteraad. Na een haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat zowel toeristen als bewoners het Steen graag willen bezoeken. Daarom wordt in 2011 een proef van vier maanden gehouden.

Rondleiding met Gids
Het Steen is op dinsdag t/m donderdag te bezoeken met een rondleiding met gids die start om 12.00 uur. De eerste rondleiding is op dinsdag 5 juli 2011, de laatste op donderdag 27 oktober. De rondleiding is in principe in het Nederlands. Uitzonderingen: donderdag 7 juli 2011.

 TOEGANGSPRIJS
De toegangsprijs wordt €3,50 per persoon, kinderen van 6 tot 18 jaar betalen €2,50. Met het ticket krijgt u bovendien €1,50 korting op de entree van Museum Het Prinsenhof.  Kaarten zijn te koop tot uiterlijk 11.30 uur van de dag van het vertrek bij het Toeristen Informatie Punt, Hippolytusbuurt 4, Delft. Reserveren kan telefonisch via 0900-5151555 (€0,40 per minuut).

Fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop 

Toeristenseizoen begonnen?

gevangenisAan het college van Burgemester en Wethouders
Betreft: openstelling De Steen (stadsgevangenis) 

Delft, 22 mei 2011

Geacht college,

Naar aanleiding van onze schriftelijke vragen over de openstelling voor inwoners en toeristen, heeft u op
31 augustus 2010 het haalbaarheidsonderzoek naar de raad gestuurd.

Hierin heeft u aangegeven met ingang van het toeristenseizoen als proef te willen starten met de openstelling van De Steen. In het najaar van 2011 zou dan een evaluatie (in overleg met stadsmarketing, toerisme, huishoudelijke dienst, TIP en Erfgoed Delft) plaatsvinden, zodat een gedegen en onderbouwd advies gegeven kan worden over de openstelling voor de komende jaren. Hierna is het stil geworden.

Naar onze mening is het toeristenseizoen al begonnen of hanteert het college daarvoor een andere periode?

Wat is de stand van zaken op dit moment?

Wij zien uw reactie met belangstelling tegenmoet.

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman