Groen versus onveilig

23082012[10] (982x646)De bezuinigingen op het groen onderhoud nemen dusdanige vormen aan dat diverse fietspaden vrijwel dichtgegroeid zijn. Hierdoor ontstaan er onveilige situaties voor fietsers. Onkruid en grassen staan inmiddels meters hoog, waardoor fietsers letterlijk en figuurlijk uit het zicht verdwijnen. Maar ook bij de diverse sloten, zoals  voor het Salamanderpad groeit het onkruid probleemloos, waardoor bewoners de overkant niet eens meer kunnen zien. 

Afgelopen maandag zijn de basisscholen in deze regio weer begonnen. Over het algemeen betreft dit een groep kinderen die nog veelal onder begeleiding van een ouder naar school gebracht worden. Vanaf 27 augustus 2012 start ook het Voortgezet Onderwijs en deze groep kinderen fietsen dagelijks (zonder begeleiding van een ouder) van en naar school. 

23082012[6] (643x764)Met de herfst/winter en donkere dagen in aantocht, is het voor kinderen, die dagelijks over dit soort fietsenpaden hun weg naar school en huis moeten vinden, een onveilige gedachten en situatie geworden. Maar ook voor volwassenen, die ’s avonds gebruik maken van deze fietspaden. Voorbeelden van diverse plekken zijn onder andere de fietspaden vanuit Tanthof-Oost richting Provinciale weg/Westlandseweg en de fietspaden die richting Grotius en CLD gaan. Zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen, zoals het Lepelaarpad.

Daarnaast de entree naar Peuterspeelzaal Het Melktanthofje, waar langs de sloot
1.50 cm. hoge brandnetels staan. De sloot langs het pad is inmiddels uit het zicht geraakt.  Je ziet ‘m niet, je hoort ‘m niet, maar je ruikt ‘m wel als gevolg van gebrek aan daglicht. Naast het feit dat je een peuter niet graag in contact wenst te brengen met “brandnetels” is het aangezicht een trieste en vervallen boel. 

Het vele en hoge onkruid in onze stad geeft ook een onverzorgde uitstraling te zien. In het AD van 25 augustus 2012 stond een artikel over de verpaupering van het Agnetapark als gevolg van het gebrek aan onder andere het onderhoud van groen en wegen op deze plek.

Stadsbelangen Delft heeft in 2010 bij de begrotingsbehandeling gepleit om de bezuinigingen op onderhoud, zoals bij het groen, niet door te voeren. Afgezien van de onverzorgde uitstraling, die de toename van het onkruid geeft voor onze stad, mogen de bezuinigingen op het groenonderhoud niet ten koste gaan van de sociale veiligheid. Onze fractie zal dit onderwerp betrekken bij de komende begrotingsbehandeling.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Nog veel te doen!

moskee 016De Marokkaanse Sociale Culturele vereniging Delft organiseerde op 25 februari 2010 een verkiezingsdebat, vooral bedoeld met en voor jongeren. Dit debat vond plaats in de Moskee aan de Vulcanisweg.  Het werd een levendige discussie waar helaas  niet veel  jongeren op af waren gekomen.

Bram Stoop nam namens Stadsbelangen deel aan het debat en bracht duidelijk de standpunten van Stadsbelangen voor het voetlicht. Ook in deze discussie dreigde het onderwerp ‘probleem jongeren’ de overhand te krijgen, terwijl er heel veel jongeren zijn die op een positieve  manier participeren in onze samenleving. Toch ondervinden ook de jongeren  problemen op het gebied van onderwijs, het vinden van werk en ook bij het integreren in onze samenleving.

De jongeren die er waren gaven aan zich thuis te voelen in onze stad, maar hebben wel het gevoel dat zij op hun nek worden gezeten door de politie als zij zich bijvoorbeeld begeven in het gebied rond de Chopinlaan. Gesproken werd over onderwijs, integratie en inburgering en of je 65-plussers van niet Nederlandse afkomst nu nog zou moeten verplichten om de Nederlandse taal te leren dan wel  mee te doen aan een inburgeringcursus.     

Duidelijk werd dat de jongeren graag willen meedenken met de lokale politiek. Het is dan ook niet voor niets dat Stadsbelangen al jaren pleit voor het instellen van een jongerenraad als gesprekspartner van de politiek. Ook nu weer een belangrijk punt in ons verkiezingsprogramma.

Het verhaal  is voor Stadsbelangen in feite simpel. Iedereen van welke afkomst of etniciteit wordt door Stadsbelangen geaccepteerd. Alleen als het gaat om gedrag trekken wij een duidelijke grens. Dat je ontspanning zoekt in eigen kring is prima, maar verwacht mag worden dat je ook buiten deze eigen kring meedoet in de Delftse samenleving. Jong en oud!

Het was goed om deze discussie met elkaar te hebben en je zou wensen dat dergelijke debatten niet alleen in verkiezingstijd worden georganiseerd.

Bram Stoop/Aad Meuleman
Stadsbelangen Delft