Ongecontroleerd geld uitgeven

Femke Stolker (PvdA) heeft geen idee waar het over gaat. Bijzonder schokkend was het om in de raadsvergadering van 31 augustus jl. te moeten constateren dat het college, gesteund  door de coalitiepartijen, geld uitgeeft voor personeelslasten zonder zich af te vragen of het gevraagde budget klopt dan wel echt nodig is.  Het ging om een structureel bedrag van ruim € 700.000,–. De terechte kritische vragen van fractielid Wim de Koning over dit  gevraagde budget werden door wethouder Bolten als vervelend ervaren. Zij liet duidelijk merken dat zij blanco cheques aan haar  ambtenaren afgeeft zonder na te gaan of het gevraagde budget wel klopt. Dat geeft te denken voor een wethouder van financiën.   

Ook wenst Saskia Bolten geen uitleg aan onze fractie te geven als daarover kritische vragen worden gesteld. Zeker als een raadslid  terecht de vinger op de zere plek legt. Met het antwoord: “Ik hou mij  alleen bezig met de grote lijnen”, gaf de wethouder duidelijk blijk dat gevraagde budgetten door haar probleemloos worden geaccepteerd. Een zeer kwalijke zaak.   

Kwalijk was ook de opstelling van de fractievoorzitter van de grootste  partij (PvdA) in de raad Femke Stolker. Zij liet zien helemaal geen  verstand van zaken te hebben over deze problematiek, maar  probeerde zich wel met weinig intelligente opmerkingen te manifesteren.  Tevergeefs overigens. Een uitgavenpost van ruim € 700.000,– structureel kan je toch niet  zien als een detail. Toen Wim de Koning aangaf dat hij twijfels had over dit gevraagde budget, vroeg Femke Stolker of Wim de Koning zijn twijfels kon onderbouwen. Dat deed hij aan de hand van een voorbeeld en vervolgens beschuldigde Stolker Stadsbelangen dat wij ons met details bezighouden. Van een fractievoorzitter van de  grootste partij in de raad zou je toch meer intelligentie mogen  verwachten.   

Stadsbelangen trekt zich niets aan van de kritiek van wethouder Bolten  en Femke Stolker. Wij zullen gevraagde budgetten ten behoeve van  personeelslasten zeer kritisch blijven volgen en zullen bij twijfels het college daarover blijven bevragen. Fractie Stadsbelangen-Delft