Inzicht financiën portefeuille wethouder Rensen

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, 23 oktober 2008   
Betreft : schriftelijke vraag inzake financien portefeuille  wethouder Rensen   

Geacht college,

Wij willen van u een gespecificeerd overzicht ontvangen van alle op dit  moment beschikbare financiën inclusief reserves met betrekking tot de portefeuille van wethouder Rensen.   

Wij zien het gevraagde overzicht (per onderwerp) met belangstelling tegemoet.  Bij voorbaat dank voor uw medewerking.   

Met vriendelijke groeten, 
Namens de fractie Stadsbelangen-Delft 
Aad Meuleman