Aandacht voor jeugdbeleid

juni20122 003 (800x600)Op dinsdag 5 juni 2012 was er een externe oriëntatie Jeugdbeleid welke plaatsvond in de basisschool de Horizon aan de Brahmslaan. De Horizonschool ligt in een wijk die veel negatief in het nieuws is geweest. Vanuit de politiek was er ruime interesse voor deze externe oriëntatie, omdat het jeugdbeleid een belangrijk item is. Jammer dat andere lokale (vooral oppositiepartijen) niet aanwezig waren.

Er werd uitgebreid informatie gegeven door de heer Huisman van de basisschool de Horizon. Vooral hoe de school in de wijk functioneert en wat zij doen voor gezinnen uit de wijk die het minder hebben. Een wijk waar het opleidingsniveau veelal niet hoog is en waar veel werkloosheid is onder de bewoners. De Horizon begeleiden 15 gezinnen. Een goed voorbeeld hoe het ook kan in een wijk. We kunnen van alles roepen vanaf de zijlijn of via websites over de problemen die er zijn in een wijk, maar er gebeurt ook veel goeds in deze wijk. Dat zou wat Stadsbelangen Delft betreft meer belicht moeten worden. 

In het plan van aanpak van de gemeente wordt te weinig op het welzijnswerk ingespeeld. Dit kwam uit de discussie naar voren. Binnenkort verschijnt een nota over deze materie. Mevrouw Klooster van het Samenwerkingverband Voortgezet Onderwijs kwam ook aan het woord en pleitte voor samenwerking, vertelde over jongeren met een indicatiestelling en de problemen die deze jongeren hebben.

Ik bracht in dat het erop lijkt dat het werk van alle organisaties, die zich bezig houden met de problematiek van jongeren, meer met ‘hun eigen handel’ bezig houden dan met de jongeren zelf. Deze opmerking werd niet echt gewaardeerd, maar juist als je dagelijks bezig bent met jongeren met allerlei problemen, zie je hoe belangrijk het is als de aandacht aan de jongeren zelf wordt gegeven. Dat maak ik in mijn werk dagelijks mee. Wel ontstond er discussie over mijn standpunt en dat is nu precies wat Stadsbelangen Delft wil bereiken. Niet alleen roepen via websites of als er een artikel verschijnt in de media, maar als volksvertegenwoordiger ook mee doen aan de discussie om vooral tot adequate oplossingen te komen. Daar hebben jongeren wat aan.

Het was in ieder geval een goede bijeenkomst waaruit bleek dat er nog een lange weg te gaan is. Zeker als jeugdzorg onder de regie van de gemeente komt te vallen. Wat Stadsbelangen Delft betreft verdwijnen er een aantal loketten, die nu allemaal met hetzelfde probleem bezig zijn en eigenlijk uiteindelijk niet tot een oplossing leiden voor de betrokken jongeren. Wij pleiten voor beleid, dat direct en adequaat een oplossing kan bieden voor problemen van jongeren. Vooral met korte lijnen. Wij wensen mevrouw Klooster en haar team veel succes toe en willen graag met haar meedenken.

Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

Van buiten naar binnen

“De ambtelijke organisatie moet met het gezicht naar de burger staan  en niet met de kont”. Een opmerkelijke uitspraak destijds van oud  wethouder Jan Torenstra in zijn poging een cultuuromslag binnen de  ambtelijke organisatie te realiseren. Op zichzelf was deze uitspraak een goede start om een begin met  deze cultuurverandering te maken. Maar met alleen het gezicht naar  de burger staan is niet genoeg.

Veel meer zou men vanuit de  ambtelijke organisatie beleid moeten maken en oplossingsgericht moeten  werken van buiten naar binnen. Dus vanuit de logica van de burger.  Een tijd geleden zagen we weer een voorbeeld hoe bij het oplossen  van een probleem de ambtelijke organisatie, hoe goed bedoeld ook,  vooral de oplossing van binnen naar buiten probeert te zoeken.   

Een inwoner huurt een ruimte van de gemeente en krijgt te  maken met overlast in de buurt. Hierdoor wordt het lastig het bedrijf  te kunnen uitoefenen op deze plek. Overlast die al lang bij de  gemeente bekend was, maar misschien niet bij het grondbedrijf dat  de ruimte destijds verhuurde aan deze inwoner.  Er wordt een praatsessie georganiseerd met de ondernemer, waarbij  diverse ambtenaren vanuit verschillende disciplines aanwezig zijn. Verschillende oplossingen worden aangedragen, waaronder:  “ga in gesprek met de veroorzakers van deze overlast, want de  dialoog is belangrijk.”  Hoewel praten nooit kwaad kan, is dit toch  in feite de wereld op z’n kop.   

Bedoelde inwoner is niet degene die voor overlast zorgt. Hij huurde  enkel een ruimte van de gemeente om zijn bedrijf te kunnen  uitoefenen. En nu krijgt hij het advies tijd te investeren om gesprekken  aan te gaan met de mensen die verantwoordelijk zijn voor deze  overlast. Veel gekker kan het toch niet worden.  Bovenstaand voorbeeld laat zien, dat in deze casus men zich te weinig  inleeft in de problematiek van degene die last heeft van de overlast die  anderen veroorzaken. Vanuit de gemeente probeert men vooral oplossingen  te zoeken van binnen naar buiten in plaats van andersom.  Het geeft maar weer eens aan dat Stadsbelangen niet ten onrechte in  het verkiezingsprogramma heeft aangegeven er voorstander van te zijn, dat beleidsambtenaren regelmatig stages zouden moeten lopen in  het bedrijfsleven (maatschappij) om zo vanuit buiten naar binnen beleid  te kunnen ontwikkelen en oplossingen te zoeken voor onze inwoners.   

Fractie Stadsbelangen-Delft