Verwijderen brievenbussen TNT Post

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, 6 december 2006   
Betreft : brievenbussen TNT Post   

Geacht college,   

TNT Post heeft recentelijk besloten het aantal brievenbussen in het kader van reorganisatieactiviteiten te verminderen. Onze fractie is door een  aantal  inwoners van onze stad benaderd die vertelden niet blij zijn met deze  actie van TNT Post. Vooral ouderen die slecht ter been zijn, ervaren het verwijderen van  brievenbussen als een extra nadeel. Kon men voorheen de afstand naar de  brievenbus nog overbruggen, nu kan dat vrijwel niet meer.   

Hoewel onze fractie beseft dat deze actie onder verantwoordelijkheid valt van  TNT Post, vragen inwoners ons of de gemeente hierin een rol zou kunnen  vervullen.  Al eerder heeft uw college met succes een bemiddelende rol op zich  genomen in de kwestie van het verdwijnen van het postkantoor op  de Papsouwselaan.  Reden waarom wij u vragen TNT Post te benaderen met het verzoek of men  bereid is nog eens kritisch in onze stad te kijken naar de plekken waar  brievenbussen  zijn verwijderd. Vooral in relatie met plaatsen waar ouderen woonachtig  zijn. Mogelijk dat TNT Post bereid is een aantal verwijderde brievenbussen weer  terug  te plaatsen.   

Graag vernemen wij van u of u bereid bent deze kwestie onder de aandacht van  TNT Post te brengen.   

Met vriendelijke groeten, 
namens de fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman