Het vervolg over het rijgedrag en parkeren in de Klinkerbuurt

Al eerder publiceerden wij over de perikelen in de Klinkerbuurt (Schoemaker Plantage).

Naast de zonnepanelen die daar spontaan ontbrandden, zou er in de Wissingstraat ook nog een probleem zijn met het verkeer dat door de straat zou racen. Hierover hadden we contact met een bewoner van de Wissingstraat, die zijn probleem met ons heeft besproken en waarover we vervolgens een stuk op deze website hadden geplaatst.

Buurtbewoners waren echter geschrokken van ons verhaal. Zij herkenden zich niet in het verhaal. Ook voelden zij zich door het artikel, onheus bejegend. Waarom waren zij niet gehoord? Een aantal reageert op onze website. Deze reacties zijn echter niet op de site geplaatst, omdat er geen naam onderstond. Uiteraard hebben wij toen wel contact opgenomen met de reageerders.

Naar aanleiding van het artikel op onze website en de reacties van de buurtbewoners, over het rijgedrag in de buurt en daardoor onveilige situatie voor spelende kinderen in de Wissingstraat, zijn Coby de Koning en Marcel Koelewijn op 27 december in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van het bestuur van de beheervereniging van de parkeergarage aan de Van Tijenstraat.

Na het artikel op onze site en de vragen van Hart voor Delft aan de wethouder, heeft nog een groep raadsleden door de wijk gelopen. Dit allemaal na een oproep van één bewoner uit de Wissingstraat.

Terug naar het gesprek met de vertegenwoordiging van de beheervereniging van de parkeergarage. We hebben uitgelegd dat deze bewoner ondersteund werd door meerdere bewoners en daarvoor ook handtekeningen had verzameld en dat het niet alleen over het rijgedrag ging, maar over meerdere ‘tekortkomingen’ in de wijk met betrekking tot verkeersveiligheid en de oplossingen die daarvoor zijn aangereikt.

Vertegenwoordigers van het bestuur van de beheervereniging van de parkeergarage aan de Van Tijenstraat hebben contact gezocht met de desbetreffende buurtbewoner. Er zijn  gesprekken op gang gekomen. Zij hebben het verschil uitgelegd tussen autoluw en autovrij, dat blijkbaar voor sommigen niet helemaal duidelijk was bij de verkoop van de woningen.

De eerste plattegronden van de Schoemaker Plantage, als wijk in aanbouw, geven wel de indruk door de pijltjes die daarop getekend zijn. De uitgang  van het straatje Luxemburghof, is een fietsstraatje en te nauw om daar auto’s te laten rijden. De bewoners in de wijk plaatsen zelf hun auto ook voor de deur, om hun boodschappen uit te laden en daarna parkeren ze de auto op de daarvoor bestaande plekken in de wijk. Het was echter nooit de bedoeling dat de Wissingstraat autovrij zou zijn. Wel geven de vertegenwoordigers van de beheervereniging aan dat er door pakketbezorgers en boodschappenbezorgers vaak harder gereden wordt dan aangegeven. Hoe dit nu aan te pakken is moeilijk. In de wijk mag niet harder gereden worden dan 15 kilometer per uur. Maar dat is dan ook een taak van de gemeente, al hopen we wel dat dit dan wel in samenspraak gaat met de bewoners.

Een ander probleem, waar de eigenaren van de parkeergarage tegen aanlopen, is de POET-regeling, dat staat voor ‘Parkeren Op Eigen Terrein’. Wanneer de eigenaren hun auto in de parkeergarage geparkeerd hebben staan, per auto is hier de norm 1.4 parkeerplek, kan daar geen bezoeker meer  staan. Mede door de coronamaatregelen en met het vele thuiswerken, staan er ook meer auto’s van eigenaren op hun eigen parkeerplek. Hierdoor zijn er nog minder parkeerplekken in de garage voor bezoekers. Wanneer er een verjaardag is of een ander feestje, kom je al gauw plekken tekort.

Wanneer de bewoners hun bezoekers in de parkeergarage laten parkeren, komt het voor dat zij zelf hun auto in de garage niet kwijt kunnen en moeten ze in de buurt 4,50 per uur gaan betalen, terwijl ze een eigen parkeerplek hebben, maar waar de auto van de bezoekers van de buren die een feestje geven op staan.

De vreemde tegenstelling is dat de buurtbewoners, die geen parkeergarage hebben en dus op straat parkeren, een 1ste en 2de parkeervergunning met de daarbij behorende bezoekerskaart kunnen aanvragen. Zij kunnen in principe dus, naast hun eigen 2 auto’s, ook gebruik maken van de bezoekerskaart en daar hun bezoekers laten parkeren (1 tot 10 bezoekers, tot 600 uur per jaar)

Maar wat als je, als eigenaar in de Van Tijenstraat geen auto, dus ook geen eigen parkeerplaats hebt en je bezoekers wilt laten parkeren? Helaas, dan krijg je ook geen bezoekerskaart.

De bewoners van de Van Tijenstraat zouden graag een bezoekerskaart willen hebben, om zo hun bezoek legaal te kunnen laten parkeren, net zoals de bewoners in de buurt. Dat dit niet kan voelt voor deze mensen als een rechtsongelijkheid.

De wethouder geeft in haar brief van 26 oktober 2021 (kenmerk 4669341), de terugkoppeling van het gesprek weer. Ook is er beloofd actief naar een oplossing te zoeken. Uit de conclusie in deze brief lijkt dat het actief zoeken naar een oplossing een ver van haar bed show wordt.

De bewoners wachten nu nog op een officieel besluit van de wethouder op hun verzoek van 27 mei, dit hebben ze nog niet gehad. Vanuit Hart voor Delft zullen we dit kritisch blijven volgen.

Coby de Koning
Marcel Koelewijn.

Algemene Beschouwingen n.a.v. Kaderbrief

Voorzitter, leden van de raad, webcam kijkers en aanwezigen op de publieke tribune, In de Kaderbrief staat dat de stadsschuld op dit moment 401 miljoen euro bedraagt, maar het college stelt dat de financiële positie van Delft op zichzelf gezond te noemen is. Als er vanavond in deze raadszaal iemand is, die dat gelooft, mag hij of zij blijven zitten.

Meer lezen

Automobilisten verleiden naar parkeergarage

In Delft op Zondag van 11 november 2018 stond een artikel over de leegstand van de parkeergarages en wat hieraan gedaan zou kunnen worden. Minder auto’s op straat. Het gaat hierbij vooral over de Prinsenhofgarage. Een aantal Delftse politieke partijen heeft kunnen reageren op dit onderwerp, maar de redactie van Delft op Zondag heeft niet naar de mening van Stadsbelangen Delft gevraagd. Overigens ook niet aan D66. Uiteraard heeft onze fractie hierover ook een mening.
Meer lezen

De juiste plaats?

DSC01768 (800x600)In de commissie SVR werd het voorstel van wethouder de Prez besproken inzake het uitbreiden regulering parkeren in het Voorhof. Volgens de wethouder was hiervoor groot draagvlak onder de bewoners en ondernemers. Daarnaast blijkt ‘de auto op de juiste plaats’ nu ineens gemeentelijk beleid te zijn. Mooi gevonden.
  
Bijzonder was dat uit de nota op geen enkele wijze bleek dat er sprake zou zijn van draagvlak. De wethouder had draagvlak geconcludeerd op basis van 65 bewoners die hadden gereageerd op een brief (aan 2.700 bewoners) om de website van de gemeente te bezoeken en te reageren. Een beperkt gedeelte van die 65 reacties vonden regulering een goed idee. Daarnaast een informatieavond voor ondernemers. 300 ondernemers waren uitgenodigd en maar 6 ondernemers hadden deze avond bezocht. Hoezo draagvlak? 

De wethouder betoogde vurig dat dé bewoners regulering zelf zouden willen. Onduidelijk bleef om hoeveel bewoners het dan gaat, die regulering zouden willen. 10, 20, 100, 1.000? Ook insprekers van bewonersverenigingen spraken elkaar tegen en zelfs ondernemers hadden nog wel kritiekpunten. 

De heer Kroon (PvdA) en mevrouw Norbruis (Groen Links), bekende tegenstanders van autogebruik, betoogden dat de parkeerdruk in dit gebied heel hoog was. Vooral de heer Kroon, die uiteraard niet kritisch was op de zwakke nota van ‘zijn’ wethouder, vond dat het op zaterdag toch wel heel druk was. Er was volgens hem echt een groot parkeerprobleem. Stadsbelangen erkent dat bij de Aldi zeker een parkeerprobleem is, hoewel boven de brandweerkazerne heel wat parkeerplekken al jarenlang niet worden gebruikt. Ook de parkeerplek voor Blokker aan de Papsouwselaan is zeker druk bezet, maar wanneer en op welk moment je ook in het gebied komt, je kunt de auto altijd kwijt.

Pijnlijk werd duidelijk, dat eigenlijk de echte reden voor regulering parkeren in dit gebied de nieuwe parkeergarage aan de Papsouwselaan was. Deze blijkt onvoldoende bezet te zijn. Dat bij de ondernemer van de parkeergarage duidelijk behoefte bestaat aan regulering parkeren, om zo de parkeergarage vol te krijgen, is niet onlogisch, maar kom dan niet met argumenten dat de bewoners dit graag willen. 

Stadsbelangen is het dan ook eens met het idee van de SP om eerst een enquête onder de bewoners/ondernemers te houden. Als dan blijkt, dat de meerderheid voor regulering is, zal Stadsbelangen het voorstel zeker steunen.  Overigens nam Stadsbelangen deze zaterdag tussen 13.00 en 14.00 uur de proef op de som. Uit de foto’s blijkt, dat er voldoende parkeermogelijkheden zijn en dat de parkeergarage er inderdaad leeg bijstaat. De discussie zal een vervolg krijgen in de raadsvergadering van maart 2012. Eerst maar de wethouder op zijn plaats  en dan de auto. Dat lijkt de juiste volgorde!

1park (130x98) 2parkeer (130x115) 3parkeer (130x98)
Parkeerterrein Hoven Parkeerterrein Hoven achterzijde Hoven
4parkeer (130x98) 5park (130x98) parkeer (130x98)
Zelfs plek bij Blokker Papsouwselaan Lege parkeergarage
     

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman