Extra kaders studieregeling

kadersDe gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 23 februari 2012 een motie van Stadsbelangen en de SP inzake de beoordeling van studievergoedingen voor oud wethouders  unaniem aangenomen. 

Leefbaar Delft heeft enige tijd geleden terecht  haar ongenoegen geuit en vragen gesteld aan het college over de toekenning van een forse studievergoeding aan oud wethouders. Op basis van de beantwoording op de vragen van Leefbaar Delft, heeft Stadsbelangen aanvullende vragen gesteld.

De beantwoording van het college op onze vragen, gaf voor onze fractie aanleiding deze kwestie nog eens nader te bezien en kritisch te kijken naar de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA), waarin onder andere een mogelijkheid wordt geboden voor oud wethouders om in aanmerking te komen voor een studievergoeding.

In tegenstelling tot de beantwoording van het college, bleek er voor de gemeenteraad wel degelijk een mogelijkheid te zijn om extra kaders aan het college mee te geven indien in de toekomst door oud wethouders verzoeken worden gedaan om in aanmerking te komen voor een studievergoeding.

Reden voor onze fractie het initiatief te nemen om hierover een motie in te dienen samen met de SP fractie. Het college heeft nu van de gemeenteraad de opdracht mee gekregen om voortaan  in voorkomende gevallen, waarbij oud wethouders een verzoek doen voor het volgen van een opleiding, bij de beoordeling van een re integratieplan, zoals genoemd in het besluit APPA, expliciet rekening te houden met:

– de reeds genoten opleiding en op basis daarvan de kansen op de arbeidsmarkt;
– bij beoordeling van opleidingsverzoeken van oud wethouders zowel de plichten als de rechten op het gebied van re-integratie activiteiten inclusief opleidingsmogelijkheden, zoals die ook gelden voor mensen die werkloos zijn, te betrekking bij de definitieve beslissing;
– en het plan niet vast te stellen als niet wordt voldaan aan bovenstaande punten.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Bezuiniging niet voor college

koffieappMet de fractie van Oort heeft Stadsbelangen tijdens de behandeling van de Kaderbrief een amendement ingediend. Het college dat de mond vol heeft van forse bezuinigingen, waar burgers last van hebben, liet de eigen etage in de Torenhove in december 2010 verbouwen voor € 138.000 euro. Dit zonder de raad hierover vooraf te informeren.  Het college is daartoe verplicht.

De verbouwing is inmiddels afgerond en het geld is uitgegeven, dus kan het ook niet meer  worden teruggehaald. Daarom vinden wij dat de benodigde dekking voor de verbouwing van 
€ 138.000 alsnog gevonden dient te worden in de doelstelling “Bestuurlijke profilering” (eigen potje college) in plaats van de Reserve Centrale Gemeentelijke Huisvesting.

Het college, wethouder Junius, verdedigde deze verbouwing, want het was  noodzakelijk. Door deze verbouwing was de etage van het college representatiever geworden en er was nu een koffiezetapparaat in plaats van een keukentje. Dat bespaarde weer kosten. Hoe kun je het verzinnen.

Wij vinden dat de onnodige uitgave van € 138.000,– euro beter ingezet had kunnen worden om het filiaal van de bibliotheek in het Tanthof open te houden. 

Door het amendement gaven de fracties van Stadsbelangen en van Oort uiting aan het ongenoegen over deze handelswijze van het college. Het amendement werd uiteraard door de coalitie verworpen, want bezuinigen doe je niet in je eigen achtertuin. Goed om te constateren. 

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman