De Laatste Eer geen winstoogmerk?

Met het overdragen van het beheer en onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen naar De Laatste Eer, heeft deze Uitvaartonderneming zich in onze stad nog meer een monopolypositie toebedeeld. En dat was nu precies de reden waarom onze fractie destijds niet enthousiast was om het beheer en onderhoud over te dragen aan deze Delftse Uitvaartvereniging. Wij blijven van mening dat een gemeentelijke begraafplaats beheerd en onderhouden moet worden door de gemeente zelf.
Meer lezen

Motie Orgaandonatie

orgaandonor (800x519)Steeds meer mensen in Nederland moeten steeds langer wachten op een donororgaan. Helaas overlijden ieder jaar mensen terwijl ze wachten. Waarom registreren? Als meer mensen zich inschrijven als donor kunnen we hier iets aan doen.  Veel Nederlanders hebben zich nog niet met Ja of Nee geregistreerd. Die onduidelijkheid is ook voor nabestaanden vaak erg vervelend. Zij moeten dan immers beslissen als jou iets overkomt.

Voorkom onduidelijkheid en leg nu je keuze vast: Ja of Nee. Ook de gemeente Delft kan door een simpele actie op het bestuurskantoor, waar dagelijks inwoners komen voor allerlei zaken,  een belangrijke bijdrage leveren aan het attenderen op het belang  van orgaandonatie. Reden voor onze fractie om onderstaande motie in te dienen tijdens de raadsvergadering op 8 november 2012.

Motie Orgaandonatie

De gemeenteraad van Delft bijeen tijdens de Begrotingsbehandeling 2013-2016 op
18 oktober 2012 en 8 november 2012, 

Overwegende dat, 

* een groot te kort is aan orgaan donoren,
* de gemeente dagelijks in contact komt met inwoners van onze stad bij afgiften van 
rijbewijzen, paspoorten, uittreksels etc.,
* dit een uitstekende gelegenheid is om inwoners te attenderen op het belang van
orgaandonatie door middel van de folder ‘Registratie / Uw keuze over orgaandonatie’ van  het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
* de gemeente Delft daarin een voorttrekkersrol kan vervullen.

Vraag het college om genoemde folder standaard aan inwoners te verstrekken bij afgiften van diverse documenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman