Steekje los bij Welstandscommissie?

De wegen en gedachten van de Welstandscommissie, maar ook  van de verantwoordelijken binnen de gemeentelijke organisatie zijn  soms onnavolgbaar.   

Ineens verschijnt er in het Agnetapark een opbouw, waarbij je je moet afvragen hoe het kan dat men daarvoor toestemming heeft gegeven. In het voorbereidingsbesluit Agnetapark van 15 oktober 2007 lezen wij  onder andere:  “Het Agnetapark is een uit cultuurhistorisch oogpunt zeer belangrijke  wijk. Op 20 juni 2005 heeft de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) de  procedure gestart voor aanwijzing van het gebied ‘Agnetapark’ als beschermd  stadsgezicht als bedoeld in art. 35 van de Monumentenwet 1988. Het te  beschermen gebied omvat behalve het feitelijke oude en nieuwe Agnetapark ook een aansluitend gebied ten zuiden daarvan met daarin onder meer de  Heemskerkstraat en de Ruys de Beerenbrouckstraat.   

Om te voorkomen dat in afwachting van de gedeeltelijke herziening van het  bestemmingsplan Noordwest, deelgebied 1, door nieuwe ontwikkelingen die passen in het geldende bestemmingsplan, de cultuurhistorische waarden van het Agnetapark worden aangetast, is het noodzakelijk om opnieuw een  voorbereidingsbesluit te nemen.”   

Het is voor onze fractie onbegrijpelijk dat een dergelijke opbouw in de ogen van de Welstandscommissie en de gemeente geen aantasting zou zijn van de cultuurhistorische waarde van het Agnetapark. Steekje los bij deze  commissie bij de beoordeling van dit bouwplan?   

Stadsbelangen zal de verantwoordelijke wethouder hierover bevragen in de  eerstvolgende commissie RO. Fractie Stadsbelangen-Delft

Historisch monument Watertoren weer in gebruik

Op 14 januari 2008 is de Watertoren weer in gebruik genomen. Het  historische monument is op een geweldige wijze omgetoverd tot een  ruimte waarin elementen als ontspanning, gezondheid, inspiratie, verdieping en ontmoeting volledig tot hun recht komen.   

De initiatiefnemers Anne-Marie Wegh en Werner Bremer hebben vanaf 
31 augustus 2005 hard gewerkt om de Watertoren nieuw leven in te blazen en zijn daar op een bijzondere wijze in geslaagd.   

Stadsbelangen heeft destijds ervoor gepleit om deze initiatiefnemers de kans te geven hun plannen in de Watertoren te kunnen realiseren en het resultaat mag er zijn. Een aanwinst voor onze stad.   

Menige inwoners en bezoekers van onze stad kunnen naast genoemde elementen nu ook boven op de Watertoren genieten van het prachtige uitzicht over onze stad. Het is goed dat dit historische monument weer  in gebruik is.   
Fractie Stadsbelangen-Delft