Afscheid en Welkom!

koningshuis_intropagina_720x389In de aankondiging van haar afscheid eindigde Koningin Beatrix met de woorden (citaat): ‘Ik ben u diep dankbaar voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven, in de vele mooie jaren waarin ik uw Koningin mocht zijn’(einde citaat). 

De politieke groepering Stadsbelangen Delft bedankt met veel respect Koningin Beatrix voor de wijze waarop zij zich in de afgelopen 33 jaar op indrukwekkende wijze heeft ingezet voor ons land en vooral dat zij Koningin wilde zijn voor alle mensen in ons land.  

Wij wensen onze nieuwe Koning Willem Alexander veel wijsheid en kracht toe in de uitoefening van deze belangrijke functie en verwelkomen hem en Koningin Maxima als Koningspaar van ons land.

Politieke groepering
Stadsbelangen Delft