Motie starters

De gemeenteraad van Delft, bijeen op donderdag 27 september 2007,    overwegende dat, * het voor starters in Delft moeilijk is om een woning te kopen  gezien de hoge prijzen, * inwoners hierdoor onze stad verlaten, * diverse gemeenten een beleid voeren om het starters gemakkelijker te maken om een woning te kunnen kopen, * Breda in samenwerking met de woningcorporaties via de stichting  Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN)  startersleningen verstrekt voor nieuwbouwwoningen, met als doel  te voorkomen dat starters noodgedwongen de stad moeten verlaten. draagt het college op, * te onderzoeken of het invoeren van een starterslening in Delft via  de SNV tot de mogelijkheden behoort, * de gemeenteraad hierover voor de zomer 2008 te rapporteren dan  wel hiertoe een voorstel te doen, en gaat over tot de orde van de dag.