Aad Meuleman stemt Hart voor Delft, lijst 10!

Het was december 2018 toen ik Martin Stoelinga thuis bezocht. Martin was toen al ziek. Tijdens mijn bezoek bespraken wij de gang van zaken over de lokale politiek in Delft. Dat lokale partijen, vanaf 1998 door de PvdA, Groen Links, D66 en STIP, voortdurend buiten coalities worden gehouden, vraagt eindelijk om verandering. Hoog tijd, immers een belangrijk gedeelte van de Delftse kiezers steunt het lokale geluid.

Hoewel Martin en ik, tijdens mijn raadsperiode, het niet altijd eens waren, zijn wij al die jaren privé met elkaar blijven omgaan. Bovendien hadden wij één ding gemeen met elkaar: wij wilden het beste voor Delft en onze inwoners. Tijdens dat gesprek besloten wij te onderzoeken of er toch mogelijkheden waren, die zouden kunnen leiden tot één grote stadspartij. Of liever gezegd de grootste stadspartij! Zo zijn wij aan de slag gegaan.

Het proces daar naar toe, heeft de nodige tijd gekost, vooral omdat er mensen waren die beloften niet nakwamen, onbetrouwbaar bleken te zijn, omdat zij onder misleidende argumenten zogenaamd voor Delft en haar inwoners waren. In feite gaven deze mensen liever prioriteit aan hun eigen belang. Na jarenlang van de bekendheid van Martin te hebben geprofiteerd, lieten zij hem vallen als een baksteen. Martin was hier zeer teleurgesteld over en was ook gekwetst.

Toch wilden Martin en ik ons daar niet bij neerleggen en zo kwam de samenwerking tot stand tussen Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga en dat leidde tot Hart voor Delft. Vlak voordat Martin overleed, heeft hij dat nog mee kunnen maken. Wat was hij trots!

Hart voor Delft met kandidaten die écht een Hart voor Delft en haar inwoners hebben en hen prioriteit geven. Geen eigen belang, actief zijn op allerlei fronten in onze stad, weten wat er leeft onder onze inwoners en bovendien betrouwbaar zijn. Hart voor Delft wil dat inwoners eindelijk eens daadwerkelijk worden betrokken bij het maken van plannen en de uitvoering daarvan.

Het huidige college heeft de mond vol van participatie, maar in de praktijk komt daar niets van terecht. Nog steeds meent het college dat van bovenaf meedelen wat goed voor u is, hetzelfde is als inwoners betrekken. Achteraf in plaats van vooraf! Zelf maakte ik mee, dat aan mij in een brief van de gemeente letterlijk wordt beloofd; ‘wij gaan met u in overleg’ om vervolgens een brief te ontvangen, zonder dat er overleg heeft plaatsgevonden, waarin wordt meegedeeld wat besloten is. Is dat de participatie die de PvdA, Groen Links, D66 en STIP bedoelen?

Onder aanvoering van Bram Stoop als lijsttrekker zijn de huidige fractieleden en kandidaten aan de slag gegaan. Een mooie kandidatenlijst met kandidaten die zich met volle overtuiging inzetten voor Delft en onze inwoners.

Zo ondersteunen Polle Eduard (Tee-Set en Aftertea), als top muzikant bekend in Delft en in Nederland, Sjaak Lispet (wie kent hem niet), ondernemers, andere Delftenaren en ook Betty Stoelinga (als eerbetoon aan haar Martin), Hart voor Delft! Dat is mooi om te zien.

Hart voor Delft is er klaar voor. Klaar om coalitieverantwoordelijkheid op zich te nemen. Daarvoor is het nodig dat kiezers Hart voor Delft steunen. Het wordt tijd dat het blok van PvdA, Groen Links, D66 en STIP, die sinds 1998 de macht hebben in onze stad, wordt doorbroken. Zo lang de macht uitoefenen in een stad, is niet goed voor Delft. Delft heeft behoefte aan een ander geluid in het stadsbestuur! Ik hoop dat veel kiezers hun steun aan Hart voor Delft geven. Ik stem in ieder geval op Hart voor Delft, lijst 10. Waarom? Simpel: Hoogtijd voor verandering!

Aad Meuleman

Programmabegroting Hamerstuk

Ondanks de vele complimenten en waardering van het college en coalitiepartijen voor de meedenkbegroting van het CDA, ChristenUnie en Stadsbelangen Delft, is de pijnlijke conclusie dat het dualisme in Delft nog steeds op monistische wijze vorm wordt uitgevoerd. De coalitiepartijen weigerden niet één van de 18 voorstellen uit de meedenkbegroting over te nemen. En dat, zonder dat het overnemen van ook maar één voorstel, tot negatieve consequenties zou hebben geleid voor de begroting.
Meer lezen

Verwarring bij Waterschapsverkiezing 2008

Aan de waterschapsverkiezingen 2008 doet een belangengroepering  mee onder de naam Stadsbelangen Delfland. Op 29 augustus 2008  heeft de politieke groepering Stadsbelangen-Delft per email de voorzitter van het stembureau, Dijkgraaf Van Haersma Buma, het volgende  laten weten: Vanmorgen werd ik geattendeerd op het feit dat een partij genaamd Stadsbelangen Delfland zich heeft aangemeld voor de  Waterschapsverkiezing 2008. Ik wil u er op wijzen dat in Delft sinds 1985 de politieke vereniging Stadsbelangen-Delft actief is en sinds  1986 is vertegenwoordigd in de Delftse gemeenteraad. Onze partij  heeft geen enkele binding met Stadsbelangen Delfland en wij vragen ons af of deze partij onder deze naam aan bedoelde verkiezingen mee  mag doen. De naam Stadsbelangen-Delfland kan leiden tot verwarring  bij de kiezers. Voor zover ik heb begrepen werd de naam Trots op Delfland  door de verkiezingscommissie niet geaccepteerd. Graag zien wij uw  reactie tegemoet. 
Met vriendelijke groeten,  Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman   

Op 2 oktober jl. heeft de Dijkgraaf ons mondeling gemeld, dat men geen reden ziet de naam Stadsbelangen Delfland niet toe te staan. Men ziet niet  in dat deze naam tot verwarring zou kunnen leiden bij de kiezer. Uitdrukkelijk  hebben wij aangegeven, dat de naam van de partij wel degelijk kan leiden tot verwarring bij de Delftse kiezer. Fractievoorzitter Aad Meuleman werd  in augustus jl. benaderd met de vraag of hij voorzitter was van de partij  Stadsbelangen Delfland.   

De verkiezingscommissie van de Waterschapsverkiezing 2008 had hier  attent op moeten zijn. Een blunder van deze commissie! Kennelijk heeft men deze omissie over het hoofd gezien en is men nu  te laat hier nog iets aan te (willen) doen. Het advies van de Dijkgraaf: “maak maar een berichtje op jullie website  voor de Delftse kiezer”. Bij dezen! De politieke groepering Stadsbelangen-Delft heeft geen enkele  binding met de belangengroepering Stadsbelangen Delfland. Een stem op Stadsbelangen-Delfland heeft dus niets te maken met onze  groepering. Overigens is het aan de Stadsbelangen-Delft kiezers zelf  om te bepalen hun stem al dan niet op Stadsbelangen-Delfland  uit te brengen. Stadsbelangen-Delft