Motie Vermindering regeldruk

Motie werd ingediend door STIP, VVD, Stadsbelangen-Delft en D66   

De gemeenteraad van Delft, in vergadering bijeen op donderdag 27 september 2007,  constaterende    · dat per gemeente 15 tot 25 vergunningen voor bedrijven kunnen  worden vereenvoudigd of afgeschaft zonder afbreuk te doen aan de  bestuurskracht van de gemeentes;  · dat een project van de Kamer van Koophandel in West-Brabant bij de gemeentes aldaar dermate succesvol is gebleken dat de bevindingen  gepubliceerd zijn in een aanpak 12 Best practices voor het reduceren  van administratieve lasten bij bedrijven;  overwegende  
· dat de KvK deze aanpak landelijk wil uitrollen;  · dat de gemeente Delft de administratieve lasten voor zowel  gemeente als  bedrijven met deze aanpak kan verminderen; draagt het college op  · binnen drie maanden met een plan van aanpak te komen om de 12  best  practices uit Eindhoven samen met de KvK Haaglanden ook in Delft  te implementeren;  · hierbij te streven naar de implementatie van één best practice  per maand;  en gaat over tot de orde van de dag.    Bijlage:  ’12 Best Practices voor het reduceren van gemeentelijke Administratieve  Lasten voor bedrijven’