Raadsleden & Veiligheid

Recentelijk heeft Wim den Boef namens Stadsbelangen Delft een interessante analyse geschreven over de Delftse veiligheid. Een analyse, die is gebaseerd op de recente veiligheidscijfers in onze stad. http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=5231

Op de website Raadsleden en Veiligheid (een site van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid; een samenwerkingsverband van ander andere de VNG en  het ministerie van Veiligheid en Justitie) is een samenvatting geplaatst van ons artikel over de veiligheids(cijfers) in Delft.
http://www.raadsledenenveiligheid.nl/zoeken?term=delft

Een prima weergave van een uitstekende analyse. Met dank aan Wim den Boef.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman