Wie is er bang voor Hoogbouw?

Om input te krijgen voor een nieuwe hoogbouwvisie heeft de gemeente – in samenwerking met de City Deal Kennis Maken Delft – studenten van De Haagse Hogeschool, hogeschool Inholland en de TU Delft uitgenodigd mee te denken. Zij gingen twee volle dagen op 4 en 5 juni 2021 – van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat – aan de slag met vragen als: hoe kunnen we met hoogbouw een meerwaarde leveren, aan de buurt, wijk en stad? Hoe kunnen we ‘woonverdichting’ combineren met een hoge levensstandaard? Hoe behouden we de menselijke maat bij hoogbouw? En hoe kunnen we rekening houden met de lessen die we in deze coronatijd hebben geleerd over wonen, werken en samenleven?

In het juryrapport zijn de ontwerpen beoordeeld door een jury van drie gemeenteraadsleden van Delft, die op persoonlijke titel hun mening hebben gegeven als betrokken Delftenaar. Coby de Koning (Hart voor Delft) is gepensioneerd en voormalig ambtenaar van de burgerlijke stand. Bert van der Woerd (Christenunie) is system engineer en heeft heel lang geleden bouwkunde gestudeerd. Sivan Maruf (D66) studeert zelf bouwkunde aan de TU na zijn Hogeschool bouwkunde te hebben afgerond.

23 juni 2021 was de prijsuitreiking:

De eerste prijs ging naar ‘Place TU be you’, van groep 3. De tweede prijs ging naar ‘plan Verbinden met Hoogte’, van groep 5 en De derde prijs ging naar ‘ Delfts Groen’, van groep 1 Een eer volle vermelding van de Stadsbouwmeester ging naar ‘plan Circulair Delft’, ban groep 6

Zie voor meer informatie: https://studentenonderzoekindelft.nl/2021/06/14/hoogbouw/ Hier is het gehele jury rapport te lezen:

Jan Peter de Wit

Kinder gemeenteraad succesvol

kinderraad (800x533)Ruim 25 jaar heeft Stadsbelangen Delft, naast de band met de inwoners in onze stad, ook een band met het stadhuis op de markt. Hier vinden de vergaderingen plaats van de gemeenteraad en de commissies. Partijen en inwoners gaan hier in discussie met elkaar. Hierbij gaat het om de belangen van onze stad en niet om persoonlijk gewin. 

Op zondag 24 januari 2012 was er voor de tweede keer een kindergemeenteraad. Ons fractielid Bram Stoop was uitgenodigd om hierbij als jurylid aanwezig te zijn. Kinderen van groep 8 uit de wijk Poptahof waren in de raadszaal bijeen om écht te vergaderen. De jury zou een winnaar uitkiezen. Voor dat de vergadering begon, kregen de kinderen in kleine groepjes verdeeld een rondleiding door het stadhuis. Hierbij werd ook de stadsgevangenis Het Steen niet vergeten. Dat maakte veel indruk op de kinderen. 

Aan het begin van de vergadering werden de kinderen geïnformeerd hoe zij moesten handelen bij een interruptie, vragen etc. De kinderen hadden dit, zoals later bleek, goed door en er ontstonden leuke discussies. Het onderwerp ging over het winkelcentrum de Hoven. Dat leverde de nodige vragen op richting de wethouder. Na ruim een uur debat, werd de prijswinnaar bekend gemaakt. 

Het was heerlijk om te zien dat de prijswinnares zichzelf niet als een winnares zag. Zij verdiende de prijs, omdat zij door middel van goede vragen stellen en inbreng in het debat als beste uit de bus was gekomen. Door de wijze van reageren van de andere kinderen tijdens het debat, werd ik zelfs een beetje jaloers. Ik dacht: ‘was het in het echt ook maar zo.’ Een mooie middag! 

Bram Stoop