Tijd voor lokale ombudsman/vrouw?

Regelmatig wordt onze fractie benaderd door individuele burgers, die in contact met de gemeente niet verder komen of klachten hebben over de gemeente en de hulp van raadsleden inroepen bij hun persoonlijk probleem. Dat is best lastig, want de macht van raadsleden op dat vlak is beperkt en bovendien kunnen burgers gebruik maken van allerlei rechtsinstrumenten als zij het oneens zijn met beslissingen of klachten hebben over de gemeente.
Meer lezen

Digitale bezoekerskaart discutabel

digitaal (450x130)Met de nota parkeerbeleid wil het college de digitale bezoekerskaart invoeren in plaats van de huidige bezoekerskaart. Bewoners met een parkeervergunning mogen maximaal 400 uur per jaar gebruik maken van deze digitale bezoekerskaart. Zodra het bezoek is gearriveerd, moet de bewoner het kenteken van zijn of haar bezoeker digitaal dan wel telefonisch (extra kosten voor de bewoner) aanmelden bij de gemeente. Daar vindt direct registratie plaats en als het bezoek weer weggaat, moet de inwoner zijn bezoek afmelden. Dat moet iemand niet vergeten, want dan loopt de ‘urenmeter’ door. 

Stadsbelangen Delft heeft problemen met de invoering van de digitale bezoekerskaart. In de eerste plaats omdat de gemeente nu wil bepalen hoeveel uur bezoek per jaar een inwoner mag ontvangen. Het voelt als een broodbon, waarvoor mensen in de rij moeten staan. Bij inlevering van een bon, kun je maar één brood krijgen. Dit nog los van de vraag op basis waarvan het aantal uren van 400 is bedacht. Het raakt hier bovendien de vrijheid van mensen.  

Een andere vraag is hoe het zit met de privacy wetgeving. Immers een inwoner levert straks bij de gemeente, met het doorgeven van het kenteken van zijn bezoeker, indirect feitelijk aan wie hem komt bezoeken, op welke dag en hoe laat. Wij kunnen ons niet voorstellen dat de fracties, die tegen bijvoorbeeld cameratoezicht zijn in het kader van privacy, hier zomaar aan voorbij gaan.

Stadsbelangen Delft heeft hier naar gevraagd tijdens de commissievergadering SVR en volgens de wethouder zit het wel goed met de privacy wetgeving in relatie tot de digitale bezoekerskaart. Stadsbelangen Delft heeft twijfels en wil voor de raadsvergadering van april 2013 hierover duidelijkheid hebben. 

Vooralsnog vindt Stadsbelangen Delft de invoering van de digitale bezoekerskaart geen goed idee en zal, als zaken niet worden aangepast of duidelijkheid wordt verkregen, hiermee ook niet akkoord gaan. 

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

SP voelt zich op de teentjes getrapt

In de AD Haagsche Courant “Delft Dichtbij” reageert SP raadslid Taebi  boos op de reactie van Aad Meuleman naar aanleiding van de uitslag van  de verkiezingen.    In zijn reactie heeft Meuleman gewezen op het feit dat de uitslag van  de verkiezingen en daarmee de winst van de PvdA en de SP vooral een  afrekening van de kiezer is geweest op het landelijke beleid en de  partijen die  daarvoor verantwoordelijk zijn en niet zo zeer een vertaling van wat de  kiezer  van de Delftse politieke partijen heeft gevonden.

Dat is niet alleen de  mening  van Meuleman, maar een beeld dat vrijwel alle partijen hebben van de  uitslag  van de gemeenteraadsverkiezingen.  Als voorbeeld heeft Meuleman gewezen op de zeer beperkte bijdrage van  de Delftse SP in de afgelopen vier jaar zowel in de gemeenteraad als in  de diverse commissies. Natuurlijk was Taebi door omstandigheden een tijdje  afwezig en natuurlijk valt het niet mee om als eenling het raadswerk te  moeten doen. Maar iedere partij heeft de mogelijkheid drie commissieleden/ niet raadsleden in te zetten en dat heeft de SP ook niet gedaan. Wat dat  betreft hebben zowel de ChristenUnie/SGP en D66 als eenlingpartijen hun  commissiewerk niet verwaarloosd.   

Taebi kan toch moeilijk volhouden dat de beperkte bijdrage van de SP in  de afgelopen vier jaar van de SP fractie in Delft heeft bijgedragen tot  de zetelwinst? Stadsbelangen is nagegaan hoe vaak Taebi namens de SP  aanwezig was in de commissie Werk Zorg en Onderwijs. De commissie waar  het sociale beleid van onze stad wordt bepaald. Bij uitstek een commissie  waarbij de SP aanwezig zou moeten zijn.   Dat leverde het volgende beeld op: 

2002 : 1 vergadering aanwezig  2003 : 4 vergaderingen aanwezig  2004 : 4 vergaderingen aanwezig  2005 : 1 vergadering aanwezig  2006 : geen vergadering bezocht.  

Het overzicht spreekt voor zich en onderbouwt ook de analyse van Meuleman.  Stadsbelangen gunt de SP de winst en heeft de SP ook gelukgewenst met de  verkiezingsuitslag. De kiezer heeft immers altijd gelijk. Wij gaan ervan  uit dat  Taebi een bedankbrief stuurt naar Jan Marijnissen met daarop  de tekst: “Bedankt Jan”.   

Fractie Stadsbelangen-Delft