Stadsbelangen Delft op weg

brainstormNog 8 maanden te gaan en dan zullen de gemeenteraadsverkiezingen 2014 worden gehouden. Het zullen bijzondere verkiezingen worden. Niet alleen vanwege het huidige landelijke politieke klimaat, maar zeker ook vanwege de huidige economische situatie. De landelijke politiek zal als vanouds weer invloed hebben op de keuze van de kiezer bij deze gemeenteraadsverkiezingen en dat zou wel eens tot onverwachte verrassingen kunnen leiden. Zeker is ook dat geen enkele politieke partij of nieuwkomer de kiezer mooie beloften kan voorspiegelen gezien de financiële situatie in ons land.

Ook niet in Delft. We zullen met elkaar de uitdagingen moeten aangaan en antwoorden moeten vinden in het belang van onze stad. Naast de forse bezuinigingen, die het college de afgelopen jaren terecht heeft moeten doorvoeren, is er de komende jaren nog een extra opgave te realiseren van nog eens ruim 40 miljoen euro. Dat betekent voor elke politieke partij keuzes maken. Wat wil je verbeteren/uitbreiden, wat wil je houden, wat kan minder en waarmee stoppen we. Geen gemakkelijke keuze, maar wel een noodzakelijke! 

Inmiddels is onze partij al enige tijd bezig met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Afgelopen week zijn wij weer bij elkaar geweest om in een brainstormsessie de reeds ontvangen signalen vanuit de stad te bespreken. Vooral ook om na te denken over de toekomst van onze stad en hoe Stadsbelangen Delft kritisch, maar vooral een constructieve bijdrage kan blijven leveren aan de uitdagende opgave waar Delft voor staat. Met alleen maar negatieve kritiek leveren komt onze stad niet vooruit.

In een open en positieve sfeer hebben wij de eerste signalen vanuit de stad verzameld, die de komende maanden verder zullen worden uitgewerkt. Wij roepen de stad op ideeën en wensen aan ons kenbaar te blijven maken. Wilt u meepraten, meedenken of meewerken? Dan verwelkomen wij u graag.

Politieke Groepering Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Delftenaren bouwen mee

Spoorz (800x600)Creatieve ideeën, fantastische voorstellen en mooie dromen worden op dinsdag 24 april aanstaande vanaf 20.00 uur gepresenteerd in DOK op het Vesteplein in Delft. Ze zijn het resultaat van een zoektocht door de Delftse raadscommissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte naar de definitieve invulling voor de toekomstige Spoorzone.

Die zoektocht bestond uit een serie bijeenkomsten, waarin de commissie deskundigen aan het woord liet over de gebiedsontwikkeling van de Spoorzone; de kaders en de kansen die het gebied de markt biedt en de kansen die de markt de Spoorzone te bieden heeft.

Tegelijkertijd vroeg de commissie alle Delftenaren mee te denken over de toekomst van dit nieuwe stadshart. Die oproep leverde tot nu toe twaalf voorstellen op; variërend van een sportbaan voor alle seizoenen tot een operahuis, en van een museum voor moderne kunsten tot een oproep voor behoud van de karakteristieke Delftse  binnenstad. Alle ingediende plannen staan op de website van de gemeenteraad van Delft, in de rubriek Bouw mee aan de Spoorzone.

De indieners krijgen op 24 april de kans hun ideeën, voorstellen en dromen toe te lichten aan de aanwezigen en met elkaar in gesprek te gaan. Ook is er voor de aanwezigen de mogelijkheid om met stickers aan te geven welk plan men sympathiek vindt. Nico Jouwe praat de avond aan elkaar. Iedereen die nieuwsgierig is naar de toekomst van het Spoorzonegebied is welkom. Aanmelden is niet nodig.

Na deze bijeenkomst wordt er een slotdocument opgesteld met een samenvatting van de drie bijeenkomsten. Dit slotdocument zal, na bespreking in de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte én eventueel in de raad, worden aangeboden aan het college met het verzoek om de bevindingen van de raad mee te nemen in de verdere uitwerking van de gebiedsontwikkeling Spoorzone.

Stadsbelangen Delft stelt de aanwezigheid van onze inwoners zeer op prijs. Van harte uitgenodigd!

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Meebouwen aan Spoorzone

Spoorzone (272x185)Hoe moet het Delftse Spoorzonegebied er in de toekomst uitzien? Op die vraag hoopt de gemeenteraad van Delft de komende weken via een unieke weg antwoord te krijgen. Iedereen met realistische ideeën, mooie voorstellen en haalbare bouwplannen kan deze tot en met 31 maart 2012 indienen bij de gemeenteraad.

Dit is een initiatief van de fracties SP, VVD, GroenLinks, STIP, D66, Stadsbelangen en Fractie Van Oort uit de raadscommissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte. Omdat de financiële belangen enorm groot zijn en om grip te krijgen op de ontwikkeling van het gebied hebben de coalitie- en oppositiepartijen de handen ineengeslagen.

In het huidige gebiedsontwerp van de Spaanse architect Joan Busquets is veel, maar niet alles ingevuld. Door de economische crisis wordt Delft gedwongen met andere ogen naar dit ontwerp te kijken. De commissie wil binnen het ontwerp van architect Busquets graag zien hoe het Spoorzonegebied er, niet voor even, maar voor altijd komt uit te zien. De lege plekken in het gebied zijn al langer onderwerp van gesprek in Delft. Bij het bedenken van plannen voor deze plekken ging het tot nu toe om de tijdelijke invulling. Via drie bijeenkomsten hoopt de commissie een beeld te krijgen van de definitieve invulling van het gebied binnen de mogelijkheden van het plan-Busquets.

Op 14 februari vergadert de commissie vanaf 20.00 uur in de raadszaal over de kaders en mogelijkheden. Een van de deskundigen die dan aan het woord komen is praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw. In de tweede bijeenkomst op 20 maart bespreekt de commissie vanaf 20.00 uur welke kansen de markt biedt voor de Spoorzone. Een van de sprekers is op die avond volkshuisvestingsdeskundige Carel de Reus. Gespreksleider is Hans de Jonge, hoogleraar Vastgoedbeheer en Ontwikkeling.

De derde en laatste bijeenkomst wordt op 24 april gehouden. Voor deze bijeenkomst roept de commissie iedereen op die ideeën heeft over bouwen in de Spoorzone zijn of haar voorstel naar de gemeenteraad (griffie@delft.nl) te sturen. De ingediende plannen worden op 24 april besproken en beoordeeld. De resultaten van de drie bijeenkomsten gebruiken commissie en gemeenteraad om kaders mee te geven aan het college.

Fractie Stadsbelangen Delft