Overleg Nusantara mager

Nas (800x449)In de raad van donderdag 27 september 2012 wordt het voorstel van het college besproken inzake besteding budget projectplan blauw. Hierin stelt het college onder andere voor het museum Nusantara te sluiten. 

In de commissie BLD deed zich een bijzonder feit voor. Twee insprekers van Nusantara gaven aan, dat zij kort daarvoor pas kennis hadden genomen van deze voorgenomen sluiting. De wethouder stelde dat dit absoluut onjuist was en de voorgenomen sluiting al langer bekend was. 

Reden voor Stadsbelangen om wethouder Junius naar alle correspondentie te vragen, die betrekking had op de beslissing om tot sluiting van Nusantara over te gaan. Dat leverde zeer beperkte informatie op. Hieruit kan onze fractie op geen enkele wijze constateren dat er goed overleg is geweest over deze beslissing. Sterker nog uit de toegezonden informatie wordt nadrukkelijk gesproken over de intentie van de wethouder om mee te denken over een oplossing. 

Citaten verslag 6 oktober 2011:
‘Erfgoed doet beroep op ons om kracht te mobiliseren (mensen & middelen) om binnen de bestaande kaders (vitrines etc.) de komende anderhalf jaar een goed concept te ontwikkelen maar heeft daar zelf weinig capaciteit (mensen, middelen) voor beschikbaar. Erfgoed wil daarvoor wel een contactpersoon zoeken. Wij hebben aangegeven, dat wij daar over willen nadenken of en hoe we daar een bijdrage aan kunnen leveren. 10 november hebben we een vervolgafspraak. Tevens wordt er door Erfgoed ook een gesprek met de wethouder (Milene Junius) en ons georganiseerd.’

In de nieuwsbrief van Nusantara van 1 december 2011 lezen wij onder andere:
In overleg met de directeur van Erfgoed Delft hebben we haar (lees wethouder) vooraf ons plan toegestuurd. Ons gesprek met wethouder Junius en directeur erfgoed is positief verlopen.

Meer informatie heeft onze fractie niet ontvangen. De vraag is dan ook aan de orde of er verwachtingen zijn gewekt en wanneer er gesprekken zijn geweest met Nusantara over de definitieve beslissing tot sluiting over te gaan.

Hoewel beginspraak nog steeds een ‘ver van mijn bedshow’ lijkt te zijn, ondanks dat iedereen er de mond van vol heeft, lijkt de conclusie gerechtvaardigd, dat hier bij deze beslissing in ieder geval weinig van te merken is geweest. 

Stadsbelangen Delft vindt dat er meer tijd uitgetrokken moet worden om zorgvuldig en in écht overleg dit museum en deze historische collectie voor Delft te behouden. Kortom: Stadsbelangen Delft vindt het voorstel nog niet rijp voor een definitieve beslissing. Zuinig zijn op onze historie vraagt ook om zorgvuldigheid!

Fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop   

Het Steen eindelijk open!

steentjeDe oude stadsgevangenis het Steen, gelegen aan de achterzijde van het Stadhuis op de Markt, is vanaf juli te bezoeken. In een proefperiode tot oktober kunt u de gevangenis bekijken op dinsdag t/m donderdag onder leiding van een gids.

Op 20 juli 2009 stelde Bram Stoop voor het eerst schriftelijk vragen over het feit dat de stadsgevangenis het Steen niet toegankelijk was voor het publiek. Nu precies twee jaar later wordt dat Het Steen op 5 juli 2011 opengesteld voor het publiek. Een cultuur historisch moment.

Het Steen was vele jaren gesloten voor publiek en één van de cellen is zelfs omgebouwd tot fractiekamer van de studentenpartij Stip. Eigenlijk zou deze ruimte weer in oude glorie hersteld moeten worden. 

Stadsbelangen hoopt in ieder geval dat Het Steen ook op de Delftse scholen bekend wordt en dat jongeren uit onze stad hierdoor meer te weten zullen komen over de geschiedenis van het rechtssysteem in de middeleeuwen. Het zou onderdeel moeten zijn van de geschiedenislessen inclusief een excursie naar Het Steen in combinatie met het Prinsenhof en de Nieuwe Kerk. Wij zijn ervan overtuigd dat het Steen een groot succes gaat worden en dat ook veel buitenlandse toeristen Het Steen gaan bezoeken. 

Het Steen stamt uit de 13e eeuw en is een uniek onderdeel van het culturele en monumentale erfgoed van Delft. Het maakt deel uit van het oude stadhuis (gebouwd in de 16e eeuw), waarin vroeger recht werd gesproken. Hier zou de moordenaar van Willem van Oranje, Balthasar Gerards, zijn berecht. Mogelijk zat hij enige tijd voorafgaande aan het vonnis gevangen in Het Steen.

Het gebouw is in de brand van 1618 aanzienlijk beschadigd. Bij de herinrichting eind 19e eeuw zijn vele originele onderdelen van de oorspronkelijke structuur ingevoegd. Er zijn nog steeds historische martelwerktuigen te zien.

De opening van het Steen voor individuele bezoekers was een wens van Bram Stoop van Stadsbelangen, waarna deze wens werd overgenomen door de Delftse gemeenteraad. Na een haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat zowel toeristen als bewoners het Steen graag willen bezoeken. Daarom wordt in 2011 een proef van vier maanden gehouden.

Rondleiding met Gids
Het Steen is op dinsdag t/m donderdag te bezoeken met een rondleiding met gids die start om 12.00 uur. De eerste rondleiding is op dinsdag 5 juli 2011, de laatste op donderdag 27 oktober. De rondleiding is in principe in het Nederlands. Uitzonderingen: donderdag 7 juli 2011.

 TOEGANGSPRIJS
De toegangsprijs wordt €3,50 per persoon, kinderen van 6 tot 18 jaar betalen €2,50. Met het ticket krijgt u bovendien €1,50 korting op de entree van Museum Het Prinsenhof.  Kaarten zijn te koop tot uiterlijk 11.30 uur van de dag van het vertrek bij het Toeristen Informatie Punt, Hippolytusbuurt 4, Delft. Reserveren kan telefonisch via 0900-5151555 (€0,40 per minuut).

Fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop