Waar is het college bang voor?

Het is wel bijzonder dat het college naar aanleiding van onze vervolgvraag over de kwestie Sjoerd S., die wij ruim een maand geleden stelden, twee dagen na ons artikel op onze website ineens met een antwoord komt.
Zie onderstaande link antwoord college:
https://ris.delft.nl/internet/overige-stukken_41186/category/publicatiestuk/schriftelijke-antwoorden_69/1913226-college-van-bw-beantwoording-schriftelijke-vragen-van-de-fractie-stadsbelangen-inzake-vervolg-kwestie-sjoerd-s_109670.html
Meer lezen

Beeld over taxivergoeding raadsleden onjuist

Het bericht dat vandaag in het AD verscheen over taxivergoeding voor  gemeenteraadsleden geeft een onjuist beeld. Aanleiding voor het  bericht is een artikel dat Leefbaar-Delft op de eigen website heeft  gezet. Enige verificatie zou op zijn plaats zijn geweest. 

Naast Leefbaar-Delft en de SP waren ook andere raadsfracties, waaronder Stadsbelangen, niet enthousiast over het idee voor een  taxivergoeding voor raadsleden. Andere raadsfracties hadden bedenkingen tegen een dergelijke regeling. Overigens was er helemaal geen sprake van een vertrouwelijke bijeenkomst. Dat een groot aantal raadsleden een taxivergoeding zou willen hebben, is volstrekt onjuist. Drie raadsleden hebben aangegeven van een taxiregeling  gebruik te willen maken als daarvoor een mogelijkheid zou zijn. Hierbij  spelen oa. medische elementen een rol. 

Er is op geen enkele wijze een besluit genomen dat de raad een plan zou  indienen bij de provincie om een dergelijke regeling mogelijk te maken. Wel heeft een meerderheid van de fractievoorzitters aan de griffier gevraagd om bij de provincie informatie in te winnen met betrekking tot dit onderwerp. Het is overigens zeer de vraag of een dergelijke regeling wettelijk mogelijk is. Mocht de provincie een mogelijkheid zien, dan pas zal de griffie deze uitwerken in een voorstel. Vervolgens wordt dit voorstel dan behandeld in  commissie en raad.

Zover is nog lang niet en de kans is zeer reëel dat het  zover ook niet zal komen.  Stadsbelangen vindt dat de raadsvergoeding ruimschoots voldoende is voor raadsleden, die gebruik willen maken van een taxi na afloop van commissie-  dan wel raadsvergaderingen.   
Fractie Stadsbelangen-Delft