Column: Beloofd is beloofd!

Op de foto fractievoorzitter van Hart voor Delft Bram Stoop samen met voorzitter Erwin Stoelinga op de motor van Bram. Natuurlijk had het fijn geweest als Erwin zijn vader achterop had gezeten, maar Martin ook wel de SNOR genoemd is helaas op 25 maart jongstleden overleden. Martin en Bram kenden elkaar al vanaf de geboorte van Bram en Bram kent Erwin al vanaf zijn geboorte, dus dat zit wel SNOR. Erwin heeft dan wel geen SNOR, maar heeft wel het Stoelinga DNA en weet als geen ander hoe Hart voor Delft het beste de belofte aan de SNOR na kan komen.

Meer lezen

Nog steeds geen geluid in trouwzaal

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders
Delft, 10 augustus 2009
Betreft : webcam trouwzaal stadhuis

Geacht college,

Op 9 maart 2009 stelden wij u schriftelijke vragen over het ontbreken van  geluid webcam in de trouwzaal. Op 26 maart 2009 antwoordde u over de keuze van destijds om een webcam zonder geluid in de trouwzaal  te installeren: ‘Wij zijn met u van mening dat deze keuze in de huidige tijd minder goed past  bij de uitstraling van Delft Kennisstad en zijn dan ook voornemens om voor het  zomerreces de webcam van geluid te voorzien.’ Hierbij ging onze fractie ervan uit dat u het zomerreces van 2009  bedoelde.

Is dat juist en zo ja, waarom zijn uw voornemens dan nog niet gerealiseerd?  Wanneer kan de webcam met geluid in de trouwzaal worden verwacht? Wij wachten uw beantwoording af.

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman

Webcam met geluid in trouwzaal Stadhuis

Naar aanleiding van onze schriftelijke vragen heeft het college  geantwoord, dat de keuze destijds om een webcam in de trouwzaal zonder geluid uit te voeren op dit moment minder goed past bij de uitstraling van Delft  Kennisstad.   

Het college geeft verder aan, dat het voornemens is om voor het zomerreces  de webcam van geluid te voorzien. Stadsbelangen is tevreden met het antwoord van het college. Het zou niet nodig moeten zijn dat een dergelijke voorziening pas wordt gerealiseerd, nadat  er schriftelijke vragen worden gesteld. Delft

Kennisstad vraagt voortdurend om alertheid van de kant van de gemeente om service aan onze inwoners  zo optimaal mogelijk aan te bieden. In ieder geval kunnen familieleden, vrienden en kennissen straks de trouwplechtigheid via de webcam volgen met geluid.   
Fractie Stadsbelangen-Delft

Wel beeld, maar geen geluid in trouwzaal

De techniek staat voor niets en de gemeente Delft is trots op de  Delftse techniek. Er wordt zelfs service geboden in de trouwzaal op het stadhuis. Als bruidsparen dat wensen, kan de huwelijksplechtigheid  via de webcam worden gevolgd.   

Dat is mooi. Familielieden van bruidsparen die in het buitenland verblijven of wegens ziekte de plechtigheid niet kunnen bijwonen,  kunnen dan toch “genieten” van de plechtigheid. Je gaat thuis vol  verwachting voor het beeldscherm zitten en dan komt het beeld.  Geweldig! Er is alleen een klein probleempje. Er is geen geluid. Het zou overigens aardig zijn als de gemeente dat vooraf ook even kenbaar maakt aan  het bruidspaar. De Buitengewone Ambtenaren van de Burgerlijke stand  doen dat overigens wel bij het kennismaken met de bruidsparen, maar  de gemeente moet dat eerder direct kenbaar maken als een bruidspaar  zich bij de gemeente meldt.   

Een stad als Delft, dat voorop wil lopen als het gaat om techniek, krijgt het niet eens voor elkaar om geluid te regelen bij huwelijksplechtigheden? Het is ongelofelijk en een afgang dat de  gemeente Delft een dergelijke “service” durft aan te bieden. Stadsbelangen zal het college vragen dit zo snel mogelijk te gaan  regelen. Zo ingewikkeld kan dat toch niet zijn voor een gemeente die techniek hoog in het vaandel heeft staan.   

Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman

Coalitiepartijen schrikken

Het staat er toch echt in het collegeprogramma: ” De gemeente verruimt de mogelijkheden voor live optredens in horeca-  gelegenheden van 8 naar 12 keer per jaar.” Geen enkele  voorwaarde staat daarbij genoemd.   

Niet zo verwonderlijk dus dat de burgemeester als portefeuillehouder deze wens van de coalitiepartijen regelde. Deze partijen hadden hun wens duidelijk in het collegeprogramma opgeschreven. Uiteraard hadden deze  partijen, vooral Groen Links en de PvdA, onvoldoende rekening gehouden  met de kritiek van de bewoners uit de binnenstad.   

En die kritiek kwam er dus afgelopen donderdag in de commissievergadering  van de bewoners. Dat konden Groen Links en de PvdA zo vlak voor de  verkiezingen natuurlijk niet gebruiken. Deze partijen vonden dat over dit  voornemen eerst overlegd moest worden gevoerd met de bewoners van de  binnenstad en ja, het stond wel in het collegeprogramma, maar er was geen  enkele haast om deze wens van de coalitie nu al te realiseren.   

Je zou toch zeggen dat het een mooi gebaar van de burgemeester was om de wens van de coalitiepartijen, met toestemming van het college, zo snel mogelijk te regelen. In het college zitten overigens ook de  vertegenwoordigers van de coalitiepartijen die betrokken zijn geweest bij het schrijven van  het collegeprogramma.   

Stadsbelangen heeft zich verbaasd over het gedraai van de PvdA en  Groen Links op dit punt en dat ook uitgesproken. Dat was natuurlijk tegen het zere been van de heren de Prez en Bot. Waarom eerst eindeloos  overleggen als je al duidelijk in het collegeprogramma hebt vastgelegd wat je wilt?   

De conclusie is in ieder geval dat de coalitiepartijen (PvdA en Groen  Links) of onvoldoende hebben nagedacht bij het schrijven van het collegeprogramma of iets hebben opgeschreven wat zij eigenlijk niet willen of deze  beslissing pas  willen nemen na de verkiezingen van komende woensdag. Dat laatste lijkt  het  meest logische. Wordt vervolgd. Fractie Stadsbelangen-Delft