Een win/win initiatief

glazenDelft doet er alles aan om het Glazen Huis van Serious Request 3FM in december 2012 naar de stad te halen. Op 22 maart j.l. werd door een delegatie van de initiatiefgroep Glazen Huis Delft het bidbook aangeboden aan Serious Request. In dit bidbook presenteert Delft zich als mogelijke gastlocatie voor Serious Request 3FM 2012. 3FM bezoekt de komende weken de vier steden om de locaties te bekijken. Die bezoeken evalueert 3FM samen met de ingediende plannen, voordat een beslissing wordt genomen.

De Gemeente Delft, waaronder Stadsbelangen Delft, ondersteunt het idee van de initiatiefgroep in grote meerderheid. Natuurlijk zijn er allerlei mitsen en maren te bedenken, maar deze zijn in het bidbook allemaal het hoofd geboden. En juist in deze economisch wat mindere tijden kan Delft wel een boost gebruiken.

In 2010 trok het Glazen Huis in Eindhoven 200.000 bezoekers en leverde het de horeca een extra omzet op van 3,5 miljoen euro. Meerwaarde is tevens dat Delft zich met de komst van dit festijn tiptop presenteert. Graffiti is weggewerkt, fietswrakken zijn opgeruimd en toegangswegen zijn aangekleed.

En dan is er natuurlijk nog het goede doel dat onlosmakelijk verbonden is aan Serious Request en waar Delft trots op mag zijn om zich voor in te zetten. Eindhoven had een recordopbrengst van ruim 7,1 miljoen euro. Een mooie uitdaging voor Delft!

Als u de actie wilt steunen, teken dan de petitie  op www.glazenhuisdelft.nl. U kunt ook een reactie achterlaten op www.seriousrequest.nl.  Vrijdag 29 april a.s. maakt 3FM bekend in welke stad het Glazen Huis staat in december 2012. In 2011 staat 3FM Serious Request in Leiden.

Fractie Stadsbelangen Delft
Simone van Dijk 


Glazen huis in 2012 naar Delft?

glazenHet initiatief van Ron Witsenboer (Groen Links) om het Glazen Huis van 3FM Serious Request in 2012 naar Delft te halen is een geweldig idee en ook een mooie kans voor onze stad. Een dergelijk activiteit zet niet alleen Delft op de kaart, maar draagt belangrijker bij aan het goede doel.

Op zaterdag 15 januari 2011 zal om 10.00 uur  in eetcafe Het Konings Huys (Markt 38) het plan van aanpak worden gepresenteerd, uitsluitend voor raads-, commissieleden, om deze geweldige activiteit in 2012 naar Delft te halen. Inmiddels hebben diverse partners in onze stad zich bij dit idee aangesloten. Ook Stadsbelangen steunt van harte dit mooie initiatief!

Fractie Stadsbelangen Delft