Is D66 Delft wel betrouwbaar op klimaatgebied?

D66 Delft heeft schriftelijke vragen gesteld over de klimaatdoelen van het college. “We moeten de klimaatdoelen aanscherpen om het uiteindelijke doel van een klimaatneutraal Delft in 2050 te halen, volgens commissielid Brendan Analikwu. “Door wat rekenkundige meevallers lijkt het of Delft er nu heel goed voorstaat, maar dat beeld is te rooskleurig. We moeten onze inzet nu niet verslappen, aldus Brendan.” Maar het lijkt toch vooral preken voor eigen parochie.

Delftse grond
43% minder CO2 uitstoot in 2020, is vergeleken met het landelijke cijfer van 25% heel goed. Commissielid Brendan Analikwu dook in een rapport en zag twee oorzaken voor dat grote verschil: het vertrek van de afvalverwerker uit de gemeente en de opening van de A4. Dat laatste zorgde ervoor dat de A13 ontlast werd en die staat op Delftse grond. Daardoor daalde de uitstoot in Delft, maar dit doet natuurlijk niets voor het klimaat. Ook het vertrek van de afvalverwerker is een schijnbeweging voor het klimaat: het maakt niet uit of afval in Delft of Rotterdam wordt verbrand. De uitstoot blijft.

HVC
Wat dan weer jammer is, is dat Brendan Analikwu in zijn conclusies vergeet mee te nemen dat het vervoer van het Delftse afval eerst per schip werd vervoert, wat veel minder uitstoot geeft, maar nu per diesel vrachtwagens wordt vervoerd naar de nieuwe afvalverwerker HVC in Alkmaar via de A9, één van de meest drukke en verstopte snelwegen van ons land.

Let wel, een beslissing van het vorige college, waarin D66 ruim vertegenwoordigd was. Hierdoor neemt de uitstoot van CO2 zelfs weer drastisch toe. Voor het grootste gedeelte dan niet in Delft, maar zoals Brendan het zelf stelt: “De uitstoot blijft.”

Rattestaarten
Ook weet Brendan, als D66er, maar al te goed dat grote bomen niet alleen goed zijn voor klimaatadaptatie en het terugdringen van hittestress, maar dat grote bomen ook grote hoeveelheden CO2 innemen om er weer zuurstof voor uit te stoten.

Dat er al een aantal jaren, maar zeker de afgelopen termijn (2018-2022) alleen maar ‘verticale twijgjes’ of ook wel ‘rattenstaarten’ genoemd worden geplant, dat maakt geen onderdeel uit van de conclusies van Brendan Analikwu. Zeker niet als we weten dat deze ‘rattenstaarten’ de eerste 20 tot 25 jaar geen kroon vormen en dus geen bijdrage leveren aan opname van CO2.

Het grootschalig planten van deze betekenisloze boompjes is ook een beslissing van het vorige college, in dit geval zelfs met een verantwoordelijk groen wethouder van Brendans eigen partij D66.

Hand in eigen boezem
Dus vraag ik graag aan Brendan Analikwu eerst eens de hand in eigen D66 boezem te steken voor te praten over ‘rekenkundige meevallers’, alsof D66 de afgelopen jaren altijd de vinger aan de pols heeft gehouden betreffende de CO2 uitstoot in of door Delft. Niet dus!

Hart voor Delft
Marcel Koelewijn.

Warmteplan krijgt groen licht, maar is het ook groen voor de Delftenaren?

In de laatste raadsvergadering van dit jaar heeft de gemeenteraad, met een meerderheid van stemmen, het Warmteplan aangenomen. Dit plan moet ervoor zorgen dat Delft uiterlijk in 2050 van het gas af is.

De gemeente Delft wil met het Warmteplan, vóór 2030 een wijkuitvoeringsplan maken om te kijken welke wijken het meest kansrijk zijn om van het gas af te halen.

Maar wat betekend dit voor de Delftenaren? Wat gaat dit onze inwoners kosten?

Hart voor Delft is kritisch en vroeg al eens eerder , in de aanloop naar dit Warmteplan, aan wethouder Brandligt (GroenLinks) wat dit in financiële zin voor gevolgen heeft voor de Delftenaren. Hierop gaf hij aan dit niet te weten. Weer zo’n groot en ingrijpend plan dus, zonder dat we weten wat het ons gaat kosten.

Hart voor Delft heeft in ieder geval aangegeven goed op de kostenontwikkeling te letten, want dit soort grote projecten moeten realistisch en financieel haalbaar zijn, zowel voor de gemeente als voor alle inwoners.

Ook ons raadslid Coby de Koning heeft zo haar bedenkingen. Zij zet met name vraagtekens bij in hoeverre de Delftenaren bij dit plan zijn betrokken: “Er is een groot aantal mensen dat nog niet weet wat het warmteplan of een project als WarmtelinQ precies inhoudt. Dat geeft toch nog wel het een en ander aan problemen. Hierdoor kunnen veel inwoners niet goed bepalen of ze voor of tegen zijn.”

Lees verder het artikel in Delft op Zondag: https://www.delftopzondag.nl/nieuws/algemeen/95566/warmteplan-2021-krijgt-groen-licht

Bron: Delft op Zondag.

Van het gas af ook in Delft, maar wat vinden de Delftenaren?

Het Delftse stadsbestuur heeft deze week besloten over het plan om in 2050 van het gas af te zijn. Dat plan moet de komende jaren steeds concreter worden.

Hart voor Delft zet vraagtekens bij de gevoerde participatie tot nu toe, ofwel in hoeverre zijn de inwoners vooraf bij dit plan betrokken?

Volgens de gemeente komen er echter nog genoeg momenten voor bewoners om hun zegje te doen over de plannen. De daadwerkelijke uitvoering ontbreekt immers nog. Maar dat zegje komt dan achter de besluitvorming aan, meebeslissen over de daadwerkelijke komst van het Warmteplan is al uitgesloten. Dit is wat het huidige college dus verstaat onder participatie, meepraten over al genomen beslissingen.

Hart voor Delft had wel nog zo wat bedenkingen. Ons raadslid Coby de Koning: ,,Er is een groot aantal mensen dat nog niet weet wat het warmteplan of een project als Warmtelinq precies inhoudt. Dat geeft toch nog wel het een en ander aan problemen. Hierdoor kunnen veel inwoners niet goed bepalen of ze voor of tegen zijn.”

Lees verder het artikel van Omroep West: https://www.omroepwest.nl/nieuws/4496568/warmteplan-in-delft-wat-er-gebeurt-om-delft-in-2050-van-het-gas-af-te-krijgen

Bron: Omroep West