Delftse aanpak vluchtelingen uit Oekraïne gestart

Welke stappen heeft het college voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen?

Antwoorden VVD wethouder Harpe:

Het college heeft een projectleider aangesteld om snel de grote vluchtelingen stroom uit Oekraïne op te nemen. In samenwerking met de Veiligheidsregio die 1000 plus 1000 vluchtelingen in twee tranches moet opnemen.

Dat betekent voor Delft in totaal 184 plekken. Dus zeg maar twee keer 92 plekken.

Er hadden zich afgelopen donderdag 10 maart nog geen vluchtelingen gemeld bij de gemeente. Er waren al wel 13 mensen al in Delft gearriveerd. Maar die zitten bij Delftenaren thuis.

Het college richt zich voornamelijk op tijdelijke noodopvang. Topprioriteit is mensen een dak boven het hoofd bieden. Het college kijkt naar diverse mogelijkheden. Overleg met corporaties en commerciële verhuurders.

We kijken naar leegstaande panden en gemeentelijke panden. We verwachten dat we als gemeente dat we aan die 184 plekken kunnen gaan voldoen.

Per direct zijn 143 plekken beschikbaar. Dat zijn 125 opvangplekken in hotels. Dat is een hotelregeling. En 18 plekken op de camping Delftse Hout.

Als de situatie vraagt om crisisopvang dan zal dat in regionaal verband gedaan worden. Dan moet je denken aan veldbedden in sporthallen.

Tot nu toe heeft het Rijk aangegeven de kosten voor de opvang te vergoeden. Maar over bedragen is nog niks gezegd. We kunnen niet daarop wachten.

De kosten die we nu al maken schieten we voor. Daarvoor zullen we de Algemene Reserve gebruiken.

De gemeenteraad wordt wekelijks of twee-wekenlijks op de hoogte gehouden indien nodig.

Mensen die zelf vluchtelingen willen opnemen kunnen dat doen via het Delft voor Elkaar nieuw in te richten informatie loket. Vraag en aanbod bij elkaar brengen. Meldt dat wel!

De gemeente Delft heeft direct of indirect geen banden met Russische bedrijven. Ook geen contracten met Gazprom

Onderwijs, dak boven je hoofd, huisarts en leefgeld gaat in samenwerking met de GGD. Onderwijs van vluchtelingen kinderen gaat via de normale routes. Bij de kinderopvang is geen plaats.

Aldus opgetekent door raadslid Jan Peter de Wit

En ik moet zeggen dat het college voortvarend te werk gaat.

Referendum Camping Delftse Hout?

Het is nog niet zeker of er daadwerkelijk een referendum gehouden zal worden over de uitbreiding van de camping bij de Delftse Hout. Afgelopen maandag bleek dat er nog ca. 2.000 handtekeningen nodig waren om het  totaal aantal van 4.000 handtekeningen te halen. Men heeft nog tot  11 augustus 2006 de tijd om dit aantal te halen.   

Inmiddels moet je je afvragen wie “men” is. De initiatiefnemer, de heer  Kiel,  blijkt een echte compagnon te hebben gevonden (of was dat altijd al zo) in Jan Peter de Wit van Leefbaar-Delft. In een brief aan de lijsttrekkers van de  landelijke politieke partijen vroeg de Wit deze week of zij hem wilden helpen om het aantal handtekeningen te kunnen halen. “Anders halen we het niet”. Ook de SP doet volop mee om de benodigde handtekeningen te verzamelen.  Stadsbelangen vindt het bedenkelijk dat politieke partijen zich in deze  situatie  bemoeien met een instrument dat voor burgers is bedoeld. De rol van de politiek is uitsluitend ervoor zorgen dat er een instrument als een referendum is en dat  onze inwoners de mogelijkheid hebben om dit instrument ook te kunnen  gebruiken.   

Het is nu aan burgers zelf om hun actie op een succesvolle wijze af te  ronden.  Daarna is de politiek weer aan zet. Dat neemt overigens niet weg dat  Stadsbelangen de Delftse referendumverordening altijd al een papieren  tijger  heeft gevonden.Vooral de linkse partijen slaan zichzelf op de borst dat zij toch mooi  een instrument  in het kader van burgerparticipatie hebben gerealiseerd, maar tegelijkertijd worden er drempelverhogende voorwaarden aan verbonden.   

Stadsbelangen heeft recentelijk in de raad een amendement ingediend om het  aantal handtekeningen, om een referendum te kunnen organiseren, gelijk te  houden aan de kiesdeler. (ca. 1.165) Een soort 38e raadszetel, maar dat wilde de overgrote meerderheid van de raad niet, want het zal toch gebeuren dat er echt een referendum in Delft wordt gehouden? Als ons amendement zou zijn aangenomen, had er nu een referendum gehouden kunnen worden. Het is helaas anders gelopen.   

Stadsbelangen is benieuwd naar het resultaat op 11 augustus.  
Fractie Stadsbelangen-Delft