Afkeuring en rechtmatigheid jaarrekening

De fractie heeft een motie van afkeuring tegen het verstrekken van  € 112.000,– voor het loket Kinderopvang en Octopus mede ondertekend. Wethouder Bolten had de raad hierover vooraf niet geïnformeerd en was daarmee voorbij gegaan aan het budgetrecht van de gemeenteraad. In de commissievergadering stelde de wethouder dat zij inderdaad de  raad hierover had moeten informeren, maar dat dit er abusievelijk doorheen was geglipt. Zij bood hiervoor wel haar excuses aan, maar moest wel even kwijt  dat de raad het had kunnen lezen in een collegebesluit van juni 2006,  de problemen al in 2005 waren ontstaan (hiermee summier wijzend  naar haar voorganger), zij net twee maanden wethouder was en ook nog  eens een maand op vakantie was geweest.   

Als je op deze wijze excuses aanbiedt, dan mag je daar vraagtekens bij  zetten. De wethouder met acht jaar ervaring als raadslid en volledig op de  hoogte hoe gevoelig de kwestie kinderopvang in de raad ligt, had beter  moeten weten.    Wanneer je wethouder wordt, ben je vanaf dat moment volledig  verantwoordelijk. Als er dan iets niet goed gaat, wat kan gebeuren, dan neem je je verantwoordelijkheid op je. Zonder allerlei verwijzingen naar zaken die er op dat moment niet toe doen.Voor Stadsbelangen reden de motie van afkeuring (gele kaart) te steunen.   

Stadsbelangen heeft ook een motie gesteund, waarin het college wordt opgedragen ervoor te zorgen dat volgend jaar de accountant  een rechtmatigheidverklaring kan afgeven. Als andere gemeenten in staat zijn dit te realiseren, dan moet Delft hieraan ook kunnen voldoen. Het streven ernaar vindt en vond onze fractie te weinig ambitieus voor een college die zegt dat te zijn. Vandaar onze steun aan de motie. Fractie Stadsbelangen-Delft