Wel beeld, maar geen geluid in trouwzaal

De techniek staat voor niets en de gemeente Delft is trots op de  Delftse techniek. Er wordt zelfs service geboden in de trouwzaal op het stadhuis. Als bruidsparen dat wensen, kan de huwelijksplechtigheid  via de webcam worden gevolgd.   

Dat is mooi. Familielieden van bruidsparen die in het buitenland verblijven of wegens ziekte de plechtigheid niet kunnen bijwonen,  kunnen dan toch “genieten” van de plechtigheid. Je gaat thuis vol  verwachting voor het beeldscherm zitten en dan komt het beeld.  Geweldig! Er is alleen een klein probleempje. Er is geen geluid. Het zou overigens aardig zijn als de gemeente dat vooraf ook even kenbaar maakt aan  het bruidspaar. De Buitengewone Ambtenaren van de Burgerlijke stand  doen dat overigens wel bij het kennismaken met de bruidsparen, maar  de gemeente moet dat eerder direct kenbaar maken als een bruidspaar  zich bij de gemeente meldt.   

Een stad als Delft, dat voorop wil lopen als het gaat om techniek, krijgt het niet eens voor elkaar om geluid te regelen bij huwelijksplechtigheden? Het is ongelofelijk en een afgang dat de  gemeente Delft een dergelijke “service” durft aan te bieden. Stadsbelangen zal het college vragen dit zo snel mogelijk te gaan  regelen. Zo ingewikkeld kan dat toch niet zijn voor een gemeente die techniek hoog in het vaandel heeft staan.   

Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman

Trouwlocaties toegankelijk

Het initiatiefvoorstel van de VVD om het aantal trouwlocaties in Delft onbeperkt uit te breiden is door de raad aangenomen. Bruidsparen mogen zelf aangeven waar zij willen trouwen. De aangegeven locatie moet wel  aan een aantal criteria voldoen.   

Voor de VVD was het in eerste instantie niet belangrijk dat een locatie  toegankelijk zou zijn voor mensen met een functiebeperking. Dat was immers de keuze van bruidsparen zelf. Stadsbelangen heeft zich verbaasd  over deze opstelling van de VVD.  Een trouwlocatie wordt door het aanwijzen als trouwlocatie een huis der gemeente en een lokale overheid kan het niet maken om huizen der gemeenten aan te wijzen die niet toegankelijk zijn voor mensen met een  functiebeperking.   

Stadsbelangen heeft daarom een amendement ingediend die door de raad is aangenomen. Hierdoor dienen toekomstige trouwlocaties ook toegankelijk te zijn voor mensen met een functiebeperking.  Een andere consequentie van het voorstel van de VVD is, dat de  kosten voor trouwen in een andere locatie fors zullen toenemen.  Het is zeer de vraag in hoeverre toekomstige bruidsparen deze  extra kosten kunnen dan wel willen betalen en vooral wat dit besluit  betekent voor de exploitatie van het stadhuis. In het 1e kwartaal  van 2009 zal de gang van zaken rond de trouwlocaties worden  geëvalueerd.   
Fractie Stadsbelangen-Delft