Beoogde oppositiepartijen vragen formateur om transparantie

Zoals u weet is de formateur van GroenLinks, Huri Sahin, druk met de formatie van een coalitie van de partijen Stip, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie.

De formateur gaf namens deze partijen al eerder aan een coalitieakkoord op hoofdlijnen te willen en transparant te willen zijn over de voortgang.

Omdat de beoogde oppositiepartijen, waaronder ook Hart voor Delft, de reactie op het coalitieakkoord goed willen voorbereiden, hebben we de formateur verzocht om het coalitieakkoord minstens twee weken van tevoren aan alle partijen toe te sturen.

Nu afwachten of de formateur hiertoe ook bereid is. Lees hieronder de brief aan de formateur:

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Lees ook: https://www.ad.nl/delft/oppositie-is-klaar-met-achterkamertjespolitiek-linkse-partijen-wees-transparant-naar-alle-delftenaren~acdd1837/

Fractie Hart voor Delft.

Tijd voor lokale ombudsman/vrouw?

Regelmatig wordt onze fractie benaderd door individuele burgers, die in contact met de gemeente niet verder komen of klachten hebben over de gemeente en de hulp van raadsleden inroepen bij hun persoonlijk probleem. Dat is best lastig, want de macht van raadsleden op dat vlak is beperkt en bovendien kunnen burgers gebruik maken van allerlei rechtsinstrumenten als zij het oneens zijn met beslissingen of klachten hebben over de gemeente.
Meer lezen

College zet raad onder druk

Zoals stadaard gebruikelijk in de maanden juni en december, wordt vanuit het college op het laatste moment weer allerlei spoedverzoeken gedaan aan de raad om zaken nog even in juni te behandelen en te besluiten. Het komt vaker voor dat de raad hierdoor onder druk wordt gezet. Zo was dat ook al het geval bij ‘het Straatje van Vermeer’.
Meer lezen

Betalen per 15 minuten toekomst

parkeer-800x6003Onze fractie kreeg een uitgebreid antwoord toegestuurd van de manager facilitair bedrijf van het ziekenhuis namens de Raad van Bestuur. Dit naar aanleiding van onze brief van 21 mei 2013 (zie link: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=4641 ) aan de Raad van Bestuur van de Reinier de Graafgroep inzake de hoogte van de parkeertarieven. 

In de beantwoording wordt aangegeven, dat de Reinier de Graafgroep vindt dat de exploitatiekosten van het parkeerterrein niet ten laste mag komen van het beschikbare budget voor het leveren van goede zorg aan patienten. Stadsbelangen Delft begrijpt dat ook, maar men gaat wel voorbij aan het feit dat, naast mensen die familieleden komen bezoeken, andere bezoekers feitelijk patiënten zijn. Naast verblijf in het ziekenhuis, bezoeken dagelijks veel mensen het ziekenhuis voor allerlei onderzoeken en/of bezoek aan specialisten. Het uitlopen van spreekuren, hoe begrijpelijk ook, brengt vervolgens weer extra parkeerkosten met zich mee voor de patiënt. 

In de beantwoording vermeldt men een overzicht van de tarieven van de Delftse parkeergarages en andere 7 ziekenhuizen in Den Haag, Voorburg en Leidschendam. Hierbij scoort Reinier de Graaf een derde plaats als het gaat om hoogte van de tarieven. Nog te hoog naar onze mening. Als bovendien een ziekenhuis als het LUMC het 1e uur gratis parkeren aanbiedt en de vervolguren aanmerkelijk lager zijn qua kosten voor de bezoeker, dan vraag je je toch af waarom dat ook niet kan bij de Reinier de Graafgroep. Ook voor het LUMC geldt toch dat het beschikbare budget vooral moet worden besteed aan het leveren van goede zorg aan patiënten? 

Op ons verzoek om het afrekenen per 15 minuten in te voeren, antwoordde men dat dit niet kan vanwege technische redenen en dat systemen vervangen zouden moeten worden. Een bedenkelijk argument, vinden wij. Destijds wilde een oud wethouder dat onze fractie en de raad ook wijsmaken, toen wij pleitten voor het afrekenen per 15 minuten in de Delftse parkeergarages. Dat bleek achteraf helemaal niet het geval te zijn en het afrekenen per 15 minuten werd toen probleemloos gerealiseerd. Als je met de huidige software het 1e kwartier gratis kunt instellen, kan het systeem ook zo worden ingesteld, dat nu al het afrekenen per kwartier gerealiseerd kan worden. Een kwestie van willen. Wij denken dat daar geen andere software voor nodig is.

Wel werd de toezegging gedaan dat bij de start van het nieuwe ziekenhuis in 2015 het afrekenen per 15 minuten wordt bezien. Men staat daar niet onwelwillend tegenover. Dat is op zichzelf een positief signaal voor de toekomst, dat wij zeker blijven volgen.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Oplossing in zicht tramsoap

railsDeze week kreeg de gemeenteraad een brief van het college over de voorgang van de geluidsoverlast dat bewoners in Tanthof West ondervinden van de tramrails. Overigens bleek deze overlast ook te worden ervaren bij Irene tunnel. Sinds januari 2012 hebben de bewoners van Tanthof West deze problematiek al aan de orde gesteld bij de gemeente en HTM.

Omdat dit niet tot een oplossing leidde, benaderden enkele bewoners onze fractie begin maart 2012. In de commissie SVR van 8 maart 2012 heeft Stadsbelangen deze kwestie aan de orde gesteld en het college zou actie ondernemen. Toen ons informatie bereikte dat HTM en de gemeente tegenstrijdige informatie verstrekte over het al dan niet terugbrengen van het gras tussen de rails, heeft Stadsbelangen Delft in de commissie SVR van april 2012 deze kwestie nogmaals onder de aandacht gebracht en wethouder Junius gevraagd nu op korte termijn met een oplossing te komen.

Zie ook:
http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3962
http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3852
http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3839

Uiteindelijk heeft op 7 mei 2012 een gesprek tussen de gemeente, Haaglanden en HTM plaatsgevonden. Gebleken was dat ook Haaglanden een belangrijke rol had in de oplossing van dit probleem. Gelukkig wordt nu op korte en langere termijn maatregelen genomen om de geluidsoverlast op te lossen. Het werd overigens tijd!

Het gras tussen de rails komt terug en er is gekozen voor nog een viertal oplossingen, te weten: 
– het per direct verlagen van de toegestane snelheid naar 15 kmlu,
– het aanvullen van de tramsporen met ballast tot aan de rand van de spoorstaven. Dit laatste heeft een dempende werking.
En:
– het smeren van de trambaan met water. Dit wordt nu getest tussen halte Station en de Prinses Irenetunnel. Ondanks dat beide partijen overtuigd zijn van het feit dat water geluid vermindert, is er geen optimaal geloof in een langdurig positief effect. Het ontbreken van onderzoeksresultaten hierover ondersteunt dit gevoel.
– het aanbrengen van een smeerinstallatie. Hier heeft men goede ervaringen mee. Deze oplossing kan echter niet direct worden geïnstalleerd. Hier moet eerst door de leverancier een plan van aanpak, specifiek voor de situatie in Delft, voor worden gemaakt. Je zou haast zeggen als de gemeente direct in januari 2012 al tot de juiste actie was overgegaan, had de laatste oplossing al lang uitgevoerd kunnen worden.

De slogan: spoorzonedelft.nl/Actueel/Nieuwsberichten/HTeMn Spoorzone Delft werken samen aan oplossing piepende trams is mooi bedacht, maar het is in feite onvoorstelbaar dat bewoners eerst zo veel energie moeten steken om hun terechte probleem opgelost te krijgen. En dat, terwijl het probleem voor iedereen van begin af aan met het ‘blote’ oor duidelijk hoorbaar was.

Stadsbelangen Delft heeft in de commissie SVR van mei jl. bij de wethouder erop aangedrongen druk te blijven uitoefenen op de uitvoering van de gekozen oplossingen. Wethouder Junius zegde dit toe. Wij zullen in de commissievergadering van juni as. naar de stand van zaken vragen.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman