Prima open dag politie

opendag (800x533)Op zaterdag 20 oktober 2012 hield de politie traditioneel ‘open huis’. Het was een drukke en geslaagde dag met veel informatie over politie, brandweer, wegsleepdiensten, ambulances en provincie Zuid Holland. De politiemensen waren voor de bezoekers aanspreekbaar en het was mooi om te zien dat bezoekers informeel werden geïnformeerd over het belangrijke werk van de politie. Ook waren er veel demonstraties die goed werden bezocht.

Minimaal eenmaal per jaar brengt de commissie een bezoek aan het bureau of aan de
meldkamer. Er ontstaat dan wel discussie, maar daar blijft het dan bij. Op zo’n open dag krijg je als bezoeker veel meer informatie. 

Als burger kan je ook met politie of andere organisaties te maken krijgen, maar meestal als er iets aan de hand is. Als er problemen in wijken zijn, dan wordt vaak ten onrechte gezegd dat men de politie niet ziet of te laat is. Door dit soort dagen te bezoeken krijg je een goed beeld waar de politie mee bezig is. Zwaar werk in het belang van onze stad. Het laat vooral zien dat beeldvorming over de politie vaak onterecht is. 

Het is een goede zaak dat de burgers door middel van dit soort open dagen goed worden geïnformeerd over het werk van de politie. Een prima initiatief!

Fractie Stadsbelangen Delft

Brandweer stuit op poller

brandweerAlarm rond 24.00 uur afgelopen zaterdagavond in de Mustsee bioscoop. Iedereen werd verzocht het pand te verlaten. Buiten gekomen kwam net de brandweer met sirene aangereden. Tot mijn verbazing bleef de poller voor theater de Veste omhoog staan, waardoor de brandweerauto niet verder kon rijden. 

Enkele brandweerlieden vervolgden dan maar lopend hun weg naar de bioscoop. Gelukkig bleek het loos alarm te zijn. Toch geeft het te denken, dat hulpdiensten afhankelijk zijn van pollers als je weet dat elke seconde van belang kan zijn.

Misschien was het toevallig, maar bij dit soort situaties zouden pollers al naar beneden moeten zijn voordat hulpdiensten arriveren en daardoor direct naar de plek van bestemming kunnen doorrijden zonder oponthoud. Een kwestie van snelle communicatie. De foto laat zien dat verbeteringen als het gaat om veiligheid nog steeds noodzakelijk zijn.

Aad Meuleman
Stadsbelangen Delft