AD Delft: Hart voor Delft wil dat aanbrengen zonnepanelen in de Grasbuurt wordt gestaakt

Op een dak vol met zonnepanelen in de Wissingstraat in Delft is een felle brand ontstaan.                  Uit voorzorg zijn omliggende woningen ontruimd. Voor de bewoners van deze nieuwbouwwijk is dit de tweede keer in korte tijd dat ze met een brand door zonnepanelen te maken hebben.

Lees verder het artikel in AD Delft:  https://www.ad.nl/delft/aanbrengen-van-zonnepanelen-op-nieuwbouwdaken-in-de-delftse-grasbuurt-moet-wordt-gestaakt~ac04c6c5/206454591/

Bron: AD Delft
Foto: District8

Actuele rondvraag naar aanleiding van brand door zonnepanelen

Op een dak vol met zonnepanelen in de Wissingstraat in Delft is een felle brand ontstaan.                  Uit voorzorg zijn omliggende woningen ontruimd. Voor de bewoners van deze nieuwbouwwijk is dit de tweede keer in korte tijd dat ze met een brand door zonnepanelen te maken hebben.

Onze fractie is langs geweest en in deze wijk zijn alle daken voorzien van zonnepanelen. Daar waar eerst dakpannen lagen, zie je nu deze panelen liggen.  De vraag die Hart voor Delft heeft: Wat is er aan de hand met deze zonnepanelen, waardoor er brand ontstaat?

Nu is het ook nog zo dat er nieuwbouw gepleegd wordt in de Grasbuurt, waar men dezelfde techniek met deze zonnepanelen op de daken wil gaan toepassen. Dit terwijl er nog een onderzoek loopt naar de oorzaak van de twee branden, die in de zonnepanelen zijn ontstaan. Gelukkig zijn hier geen slachtoffers bij gevallen en dat willen we graag zo houden.
Meer lezen

Rapport TU Brand Bouwkunde les voor de toekomst

Hoe de conclusies van COT Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement  er uit hadden gezien als bij de brand bij Bouwkunde op 13 mei 2008 wel  slachtoffers waren gevallen, zal altijd een vraag blijven.   

Gelukkig is dat niet het geval geweest mede dankzij voortreffelijk werk  van de BHV van de TU Delft. Het zeer uitgebreide rapport, dat in details  is uitgewerkt, geeft een duidelijk beeld van de gebeurtenissen op die dag  en de dagen daarna. Het rapport laat ook zien dat geen enkele rampoefening  te vergelijken valt met een daadwerkelijke ramp. Want zo mag de brand  van het Bouwkundegebouw wel omschreven worden.   

Juist de diverse toevalligheden van die dag, zoals waterlekkage, kortsluiting  in een koffiezetapparaat, afsluiting deel van de waterleiding, Oostpoortbrug  open op het moment dat de brandweer daar over heen wil, laten zien dat  het vrijwel onmogelijk is om dergelijke situaties vooraf te bedenken en na  te bootsen tijdens een oefening. De echte praktijk blijkt vaak anders en  grilliger te zijn.   

Daarom is het goed dat dit rapport is verschenen.Vooral op het gebied  van verhoging van de brandveiligheid bij grootschalige projecten, de  monitoring  daarvan en de communicatie tussen de diverse onderdelen, die behoren tot  de crisisbeheersingorganisatie, valt het nodige te verbeteren. Ook worden aanbevelingen gedaan voor de brandweer. Het rapport stelt dat  het duidelijk moet zijn wat er van de brandweer wordt gevraagd als het  gaat  om beperken van de schade. Er moet antwoord komen op de vraag of een  binnenaanval verantwoord is als er geen mensen in het gebouw meer  aanwezig zijn.   

De aanbevelingen uit dit rapport worden overgenomen en geconstateerd mag  worden dat na de brand al diverse noodzakelijke verbeteracties zijn  ingezet.  Alertheid blijft desondanks geboden. Een duidelijke les uit deze  rapportage over  een ramp die gelukkig “beperkt” bleef tot materiele schade.   

Fractie Stadsbelangen-Delft

Hoe brandveilig is TU-gebied/Delft?

1brandStadsbelangen is bijzonder onaangenaam verrast door een artikel  in de Telegraaf van 18 mei 2008. Hierin verklaart brandweercommandant  Jan Bron oa.: “Wij hadden de TU tijdens een recente controle geadviseerd  om brandcompartimenten in dit gebouw aan te leggen, zodat een brand  zich minder snel verspreid. Dat was niet gebeurd”.  Hoe tegenstrijdig is deze mededeling met het persbericht van het college  van 16 mei jl.

Hierin staat te lezen: ” Het gebouw voldeed aan de  brandeisen”. Het college bedoelde waarschijnlijk aan te geven, dat het gebouw van de  TU aan de brandeisen van destijds voldeed. Maar brandweercommandant  Bron laat duidelijk weten dat het gebouw niet voldeed aan de  brandeisen van deze tijd.    Dat betekent dat men geen instrumenten heeft om eigenaren van  bestaande gebouwen te dwingen te voldoen aan de huidge  brandvoorschriften. Deze gebouwen worden kennelijk alleen beoordeeld aan  de eisen die destijds bij de bouw van het gebouw golden. Een vreemde  situatie.

Maar de berichtgeving van het college in het persbericht van 16 mei jl. is  op z’n minst misleidend van aard dan wel onvolledig. Leefbaar-Delft  heeft inmiddels aangekondigd te overwegen een interpellatiedebat over  deze kwestie aan te vragen. Stadsbelangen zal een dergelijk verzoek  zeker steunen. Hoewel het onderzoeksrapport naar de brand nog niet is gepresenteerd en voorkomen moet worden dat voorbarige conclusies worden getrokken (zonder de feiten te kennen), geeft de inhoudelijke berichtgeving van  het college wel degelijk aanleiding tot een interpellatiedebat.

Naast de berichtgeving van het college zijn antwoorden op vragen over  de bereikbaarheid van de brandweer tijdens de brand en hoe brandveilig  is Delft van belang voor onze stad in haar inwoners. Fractie Stadsbelangen-Delft