Tweede Kamer wil verschillen bouwleges aanpakken

De Tweede Kamer wordt wakker
en het wordt tijd! In de afgelopen  jaren heeft Stadsbelangen in de gemeenteraad steeds aandacht  gevraagd voor de verschillen in leges die gemeenten de burger in  rekening brengen. In december 2003 diende onze fractie een motie  in om toch vooral duidelijkheid te krijgen over de wijze waarop leges  worden berekend. Diverse malen hebben wij ook aangetoond (en  gelijk gekregen) dat Delft in sommige gevallen zeer ruimhartig de  leges berekent. Recentelijk was dat het geval bij de trouwleges.

Wij constateerden tussen gemeenten verschillen in de hoogte van leges voor dezelfde producten, terwijl de werkzaamheden om  bijvoorbeeld een vergunning af te geven toch niet van elkaar verschillen en deze werkzaamheden door ambtenaren worden  gedaan in dezelfde functie en salarisschaal.

De Tweede Kamer wil nu korte metten maken met de compleet onaanvaardbare prijsverschillen. Tot 2010 hebben de gemeenten de kans dit zelf te regelen, anders wordt dat via landelijke regelgeving  afgedwongen. Dat is in ieder geval het voorstel dat de PvdA en  het CDA in de Tweede Kamer via een amendement deze week  zullen indienen.

Zo heeft de Vereniging Eigen Huis geconstateerd dat in Rotterdam  een bouwvergunning voor een dakkapel € 411,30 kost en in Leiden  € 33,35. De gemeente Delft rekent hiervoor 2,5% van de bouwkosten  met een minimum van € 75,–, voor een lichte vergunning en € 100,-  voor een reguliere vergunning (bron gemeente Delft).

Stadsbelangen zal wederom aandacht vragen voor dit onderwerp  in de desbetreffende commissie.  Fractie Stadsbelangen-Delft