Start discussie aantal FTE ambtelijke organisatie

Stadsbelangen heeft de afgelopen jaren regelmatig aandacht  gevraagd voor de omvang van de ambtelijke organisatie. Tijdens de Algemene Beschouwingen in september 2007 heeft onze  fractie gewezen op het landelijke gemiddelde van
7 fte op  1.000 inwoners. Delft had in juni 2006 een gemiddelde van 13,6 fte op 1.000 inwoners.   

Tijdens de politieke markt bleek voor meerdere fracties dit  gegeven aanleiding te zijn om hier verder over door te praten. Toch wilde de fracties onze motie niet steunen, maar wel vond een aantal fracties het onderwerp belangrijk en dat leidde, mede op initiatief van de VVD, tot een aangepaste motie.  Een motie die vervolgens weer tot veel spanning leidde  binnen de coalitiepartijen.    Stadsbelangen heeft sterk de indruk dat een aantal coalitiepartijen  ten koste van alles wil voorkomen om dit onderwerp verder te bespreken. Het lijkt wel of er sprake is van een vies onderwerp, waar je toch vooral niet over moet praten. Vreemd.   

Toen de aangepaste motie toch een meerderheid dreigde te halen, deed de wethouder de toezegging om de initiatiefnemers voor februari 2008 uit te nodigen voor een gesprek. Hierbij vooral  kijkend hoe een onderzoek naar de omvang van het aantal fte’n  bij andere gemeenten, vergelijkbaar met Delft, vorm gegeven kan  worden, zodat hiertoe een voorstel kan worden gedaan aan de  gemeenteraad.   

Door deze toezegging kon de motie worden ingetrokken. Van belang  is, dat nu echt werk gemaakt gaat worden om dit onderwerp verder  uit te diepen. Het werd/wordt tijd.  Fractie Stadsbelangen-Delft