‘Taxistandplaats puzzel’

taxiAan het college van Burgemeester en Wethouders
Delft, 24 november 2010
schriftelijke vragen inzake taxistandplaats station Delft

Geacht college,

Naar aanleiding van schriftelijke vragen over onder andere de onvindbaarheid van de taxistandplaats bij het station heeft u op 17 februari 2010 (uw kenmerk 1059814) het volgende geantwoord:

(citaat): In principe is bebording een zaak van de gemeente. Naar aanleiding van een klacht van een taxichauffeur heeft ProRail aan CCL de opdracht gegeven extra borden te plaatsen. We verwachten dat deze binnen enkele dagen geplaatst zullen worden.

Inderdaad zijn er later extra borden geplaatst met een verwijzing naar de taxistandplaats achter het station. Om onduidelijke redenen zijn deze extra borden weer verwijderd. Hierdoor is er voor reizigers en bezoekers aan onze stad onduidelijkheid ontstaan over waar men een taxi bij het station kan vinden. Sommige passagiers belanden volgens onze informatie voor het station – waar de tram stopt – in de veronderstelling dat ze daar ook een taxi kunnen vinden. Vanaf het perron is de taxistandplaats aan de achterkant niet waar te nemen.  

1. Waarom werd bedoelde bebording weer verwijderd?
2. Bent u bereid wederom zorg te dragen voor duidelijke bebording naar de taxistandplaats achter
    het station en zo ja, wanneer kunnen de borden weer zijn geplaatst?

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman


Duidelijker kan niet

FDe bouwprojecten in de stad vragen om de nodige aandacht en vooral duidelijkheid voor onze inwoners en toeristen. Er zijn inmiddels talloze omleidingen in en rond de binnenstad. Omleidingsborden geven aan hoe je dan het beste kunt rijden, fietsen of lopen.

Dat Delft er nog niet in geslaagd is om de omleidingen en omleidingsbeborden duidelijk aan te geven mag blijken uit de foto bij dit bericht. Wij troffen deze borden aan op het Oude Delft hoek Peperstraat.

‘Volg F naar links… Volg F naar rechts!’ (dan komt u in de gracht terecht) Het zal toch van deze (misleidings)borden niet de bedoeling zijn om onze inwoners en de toeristen op deze manier kennis te laten maken met onze mooie grachten?

Er valt voor de gemeente dus nog het nodige te doen.

Stadsbelangen Delft