Steeds meer ‘na-scheidend inzicht’

In navolging van Leiden   stapt nu ook Utrecht rigoureus over op na-scheiding van restafval. rigoureus over op na- scheiding van restafval. Scheiding van restafval. Utrecht was net als Delft nog bezig met de uitrol van HNI ofwel ‘het nieuwe inzamelen’, dat eind 2021 gereed zou zijn. Bronscheiding dus, waarbij mensen dit in huis allemaal zelf moeten scheiden. Stadsbelangen Delft heeft zich hier altijd tegen verzet, omdat na-scheiding milieuvriendelijker en goedkoper voor onze inwoners is. Meer lezen

Alles in één bak!

Het hele gedoe rond het gescheiden inzamelen levert steeds meer protest op en niet alleen in Delft. Stadsbelangen Delft roept al geruime tijd dat we met deze geldverslindende, klant- en vooral milieu onvriendelijke actie moeten stoppen. Nascheiding levert wat Stadsbelangen Delft ontzettend meer voordelen op. Goedkoper voor onze inwoners en vooral voordelen voor ons milieu.
Meer lezen

Delft: Afval scheiden loont niet!

Recentelijk is het Centraal Planbureau tot de conclusie gekomen dat we doorslaan met ons afvalbeleid. Een conclusie die ondersteund werd door Hoogleraar Raymond Gradus. Zijn conclusie: ‘effect van afval scheiden is zeer beperkt en vooral onnodig duur.’ Vooral als het gaat om plastic. Het heeft geen enkel effect op het milieu. Zie onderstaande link:
https://www.telegraaf.nl/telegraaf-i/7ZR/FgysZ
Meer lezen

Webcolumn: ‘Lief voor elkaar’

liefIn de commissie BLD deed burgemeester Verkerk wel een hele bijzondere uitspraak. Het college heeft in het kader van bezuinigingen € 50.000,– geschrapt. Dit bedrag was bedoeld om extra maatregelen te nemen tegen fietsendiefstal. Het bedrag was niet meer nodig, want zo stelde de burgemeester: als Delftenaren elkaars fietsen niet meer stelen, hebben we geen extra € 50.000,– meer nodig. De spijker op zijn kop, maar het getuigt van weinig realisme. 

Als je de redenering volgt van de burgemeester, dan kun je nog wel wat bedenken, zoals bijvoorbeeld:

* iedereen houdt zich netjes aan wet- en regelgeving,
* fietsers zorgen ervoor dat de verlichting op de fietsen het ’s avonds altijd doet,
* automobilisten houden zich aan de aangegeven snelheden,
* we rijden niet meer door het rode verkeerslicht,
* we maken geen ruzie meer met elkaar,
* stoppen met het bewust beledigen en beschadigen van anderen,
* vandalisme vindt niet meer plaats,
* afblijven van elkaars eigendommen,
* geen afval meer op straat gooien,

en zo kan ik nog wel even doorgaan. Kortom: alle Delftenaren zijn simpel lief voor elkaar. Dan hoeft er geen 44 miljoen euro te worden bezuinigd. Toen werd ik wakker en bedacht me dat de realiteit helaas anders is en het noodzakelijk blijft extra maatregelen te nemen om fietsendiefstal tegen te gaan.

Aad Meuleman