Motie afslanken gemeentelijke organisatie

De gemeenteraad van Delft, bijeen op donderdag 27 september 2007,  overwegende dat, * als landelijke norm voor het aantal ambtenaren per gemeente geldt  gemiddeld 7 fte op 1.000 inwoners, * de gemeente Delft in juni 2006 13,6 fte op 1.000 inwoners had, * dit ver boven het landelijke gemiddelde ligt.  draagt het college op, in het kader van de organisatieontwikkeling de omvang van de organisatie  af  te slanken, waarbij als taakstelling wordt meegegeven het aantal fte’n z0 veel mogelijk terug te brengen naar het landelijke gemiddelde (voor vergelijkbare gemeenten), waarbij rekening wordt gehouden met  extra benodigde capaciteit ten behoeve van grote projecten (Spoorzone),  en gaat over tot de orde van de dag.