Algemene Beschouwing ‘de Delftenaar centraal’

Voorzitter,
Vorige week donderdag in de cie. Algemeen gaf ik namens Hart voor Delft al aan dat de woorden urgentie en prioriteit de leidende factor moeten zijn in de komende collegeperiode. Deze Algemene Beschouwingen hebben we eigenlijk de afgelopen maanden al grotendeels gedaan, zoals ik in cie. Algemeen al heb aangegeven.

Maar goed voorzitter, ik heb 5 minuten om toch nog aan te geven, richtinggevend of niet, wat ons nog op het hart ligt. Ik kan natuurlijk wel weer over het onnodige onderzoek naar het slavernijverleden gaan hebben, maar dat doe ik niet. Ons standpunt hierin is duidelijk en dat blijft ook zo.

Hart voor Delft wil het vooral over zaken hebben die nu spelen en waar onze burgers van Delft nu mee te maken hebben, want dat verdienen zij ook. Voorzitter straks komen de moties waar we voor of tegen gaan stemmen of mede indienen. Dan eindigt dit lange proces naar deze avond toe. Wat de heer Verwoerd van de CU in een eerdere vergadering al aangaf is, dat het is een zware bevalling is geweest en daar heeft hij gelijk in. U merkt voorzitter, dat we het ook wel eens een keer eens zijn met de CU.

We gaan onzekere tijden tegemoet zoals hoge inflatie en stijgende energieprijzen, maar ook het vertrouwen dat weg is bij vele burgers van de stad in de politiek. Dan heb ik het nog niet eens over de ziektekostenverzekering die velen niet meer kunnen betalen. Dit is trouwens een landelijke tendens waarvan ik zeg, denk daar eens over na, want dat is nogal wat. Er komen problemen op ons af waar we niet van weten of we hier wel voldoende op voorbereid zijn. Hart voor Delft vreest met grote vreze.

Voorzitter boven het coalitieakkoord staat samenwerken aan Delft en boven het vijfpuntenplan staat de Delftenaar centraal. Beiden zijn nobele strevens maar zoals ik eerder al aangaf veel mensen zijn het vertrouwen in de politiek kwijt en de maatschappij is in een snel tempo aan het verharden. Zijn we ook daar wel goed op voorbereid voorzitter? Wij denken dus van niet. Hart voor Delft maakt zich hier grote zorgen over. Ook nu gaat dit college zich vooral richten op drie wijken van de stad waar wij geen voorstander van zijn, want Delft is Delft en dat zijn alle wijken. Moties die betrekking hebben op alleen deze drie wijken steunen wij dus niet. Het wordt tijd voor een stadsbrede aanpak.

Het woord burgerparticipatie is ook in Delft in veel beleidsstukken terug te lezen, maar ook dat werkt dus nog steeds niet goed.  Als er ingesproken wordt, net als vorige week bij cie. Algemeen, zijn de verhalen van veelal organisaties of burgers vaak heel herkenbaar. Men voelt zich simpelweg niet gehoord. Met alleen het antwoord wat fijn dat u bent komen inspreken, los je dit niet op.

Natuurlijk gaat het in veel gevallen om geld, maar ook daar moet nog meer naar gekeken worden wat de meerwaarde is voor de stad als we geld uitgeven aan een bepaalde organisatie of groep mensen. Vaak hebben we te maken met mensen die vrijwillig hun inzet plegen. Geef hun dan voor de volle 100% het vertrouwen. Want hoe je het ook bekijkt, wij kunnen het niet en we hebben hen nodig voor een leefbare, gezellige en veilige stad. Wij moeten niet vanuit ons eigen referentiekader denken maar denken vanuit de bewoners van de stad. Burgerparticipatie is namelijk gedoemd te mislukken als je geen goed contact hebt met je bewoners en dan niet alleen de bewoners van de aangewezen aandacht wijken, want daarmee doe je anderen te kort.

Voorzitter, ook in Delft lijkt het er steeds meer op dat je in een aandacht wijk moet wonen om aandacht te krijgen van de gemeente. We hebben nog genoeg te doen wat dat aangaat en Hart voor Delft wil daar graag over meedenken. Waar heeft de Delftenaar behoefte aan en waarom blijven ze weg bij de verkiezingen?

Vorige week was de carnavalsvereniging, waar 15.000 mensen langs de lijn staan te kijken en feest hebben en een organisatie als Westerpop, die al 30 jaar hun dienst heeft bewezen, aan het inspreken bij commissie Algemeen. Ook pop Delft heeft hun verhaal verteld, maar wat is nu het vervolg?  Het lijkt erop dat dit alles ter kennisgeving wordt aangenomen, althans zo komt het over ook bij de insprekers.

Eerdergenoemde organisaties hebben wat Hart voor Delft betreft een grote meerwaarde voor de stad. Als je dan naar de bedragen kijkt waar deze organisaties om vragen en niet krijgen, dan staat dat niet in verhouding tot het geld wat alleen al aan onderzoeken wordt uitgetrokken. Kortom wordt het niet eens tijd voor de terugkomst van de waarderingssubsidie? Wat Hart voor Delft mag daar best wel een stevig bedrag inkomen. Ik zeg dit omdat ik weet dat er wijkbewoners zijn, ook uit de niet aangewezen wijken, die graag in hun wijk aan de slag willen maar de kans niet krijgen. Een gemiste kans dus.

Voorzitter, ik ga naar mijn afronding. Hart voor Delft heeft de afgelopen maanden haar goede wil getoond en heeft zich aan de afspraak gehouden, dat we mee willen denken. Of dit wordt gewaardeerd, gaan we straks meemaken of de diverse moties met betrekking tot het vijfpunten plan omarmd worden.

Tenslotte voorzitter, Hart voor Delft heeft het nogmaals over verkiezingsuitslag gehad, waar we de grote winnaar waren. Ook dat de coalitiepartijen vonden dat Hart voor Delft geen geschikte coalitiepartner zou zijn. Ik kan u zeggen dat hier veel over gepraat is en wordt in de stad. Onze fractie heeft de afgelopen tijd laten zien dat dit dus een misvatting is geweest. Deze coalitiepartijen hadden ons en onze kiezers serieus moeten nemen. Ik zeg dit ook omdat steeds duidelijker wordt dat een partij als Hart voor Delft nu precies is wat jullie missen in dit college. Maar geniet van deze tijdelijke luxe, want dat zal het wellicht zijn.

Bram Stoop
fractievoorzitter Hart voor Delft