Wim de Koning onderscheiden

wim6Tijdens het afscheid van ‘oude’ gemeenteraad werd Wim de Koning koninklijk onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wim is 16 jaar gemeenteraadslid geweest voor Stadsbelangen Delft.

Burgemeester Verkerk sprak over de inbreng van Wim tijdens commissie- en raadsvergaderingen. Nooit de bal uit iemands handen slaan, niet op de man spelen maar op inhoud het debat aangaan. Wim probeerde de bal te onderscheppen, iemand vrij te spelen en een ander te laten scoren.

Ook wees hij op de gave dat Wim vaak als eerste ook fouten ontdekte in de begrotingen. In die tijd was het traditie dat de eerste fractie die een financiële fout ontdekte een taart kreeg van het college. Daarnaast heeft Wim zich vooral bezig gehouden met onderwerpen als zorg, sport en armoedebeleid, waarbij zijn inhoudelijke kennis ook een voordeel was tijdens zijn werk als raadslid.

In zijn afscheidspeech refereerde Wim onder andere aan de tijd dat gemeenteraadsvergaderingen soms tot vier uur in de ochtend duurde met vrouwelijke raadsleden die hun breiwerk hadden meegenomen. En na afloop nog een borrel. Dat raadsleden pas na een jaar de Handelingen van de raadsvergaderingen, met de hand genotuleerd, kregen in verband met achterstanden. En dan nu invoering van spreektijd, zijn vergaderingen effectiever geregeld en is papierloos vergaderen ingevoerd. Hij memoreerde dat Aad Bonthuis destijds als ambtenaar van de burgerlijke stand zijn huwelijk sloot in het Prinsenhof, omdat het stadhuis in die tijd werd verbouwd en de goede samenwerking met Bram Stoop. Hij bedankte de fractieleden van Stadsbelangen Delft voor de samenwerking in de afgelopen jaren.

De politieke groepering Stadsbelangen Delft wil Wim vanaf deze plaats bedanken voor zijn inzet voor de stad en voor de partij.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.