Vrijwilligers aan de kant gezet

wipmolen 002Stadsbelangen heeft in haar verkiezingsprogramma aandacht gevraagd voor het belangrijke werk van de vele vrijwilligers in onze stad. Het buurtcentrum de Wipmolen is al jaren een begrip in de Wippolder.  Dit 55 plus centrum wordt door vrijwilligers draaiende gehouden, druk bezocht en is een begrip in de wijk en heeft een historie van 30 jaar.

Op woensdag 16 maart plofte er geheel onverwachts een brief op de mat bij deze vrijwillige medewerkers. In de brief staat aangegeven, dat er op 22 maart as. een informatiebijeenkomst plaatsvindt, waarin wordt uitgelegd dat de gemeente geen subsidie meer geeft voor het gebruik van de ruimten in de Wipmolen. Breed Welzijn Delft (BWD) is van plan vanaf 1 juli 2011 de activiteiten ergens anders onder te brengen omdat men de huur niet meer wil of kan betalen. Waar is nog niet bekend.

Een aantal ruimten in de Wipmolen wordt gebruikt voor diverse activiteiten voor ouderen uit de wijk. Er blijkt nog wel geld voor activiteiten maar de BWD heeft geen geld meer om de huur te betalen. 

Dit bericht is hard aangekomen bij de vrijwilligers die geschokt maar vooral verbaasd zijn. Hetzelfde gevoel heeft de fractie van Stadsbelangen. Er zou geen vooroverleg met de vrijwilligers zijn geweest over dit voorgenomen besluit van de BWD.

Uit ervaring moet toch duidelijk zijn dat men zo niet met zeer gewaarde vrijwilligers om moet gaan. Dit werkt namelijk contra productief en getuigt ook niet van professionaliteit. Stadsbelangen heeft via de griffie het verzoek gedaan om dit onderwerp te bespreken in de commissie S&V van april as. Tijdens deze vergadering komen nog meer zaken met betrekking tot het buurt- en wijkwerk als ook het jongerenwerk aan de orde.

Natuurlijk weten wij dat er bezuinigd moet worden en natuurlijk moeten prioriteiten worden gesteld. Maar wij hebben twijfels of het opzeggen van de huur van een goed lopend buurtcentrum, dat ook nog eens voor 95% wordt georganiseerd door vrijwilligers, de juiste keuze is. Door dit op een zeer onpersoonlijke manier aan te kondigen, verdienen deze vrijwilligers niet. Zeker niet in het jaar van de vrijwilligers.

Stadsbelangen heeft tijdens de begrotingsbehandeling in november 2010 al gevraagd naar de plannen van het college met betrekking tot het sluiten van een aantal buurthuizen. Toen zweeg het college nog. Het lijkt ons daarom voor de hand liggen dat dergelijke plannen eerst met de raad worden besproken en niet dat de raad achteraf met een vaststaand besluit wordt geconfronteerd. Wij hopen dan ook dat andere partijen ons steunen in deze kwestie. Vrijwilligers moet je immers koesteren!

Fractie Stadsbelangen Delft

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *