Reactie oppositie op coalitieakkoord

OppositieDe oppositiepartijen hebben een gezamenlijke verklaring opgesteld naar aanleiding van het coalitieakkoord. In deze verklaring brengen de oppositiepartijen een vijftal zaken onder de aandacht bij de coalitie. Zaken die worden gemist in het coalitieakkoord. Hoewel er ook verschillen zijn onder de oppositiepartijen, is hier sprake van een bijzondere samenwerking van de voltallige oppositie.

Reactie op het Delftse Coalitieakkoord 2014-2018
Aangeboden aan de fractievoorzitters van de coalitiepartijen op 15 Mei 2014

Geachte fractievoorzitters van de Delftse coalitiepartijen 2014-2018,

Beste Huub, Bert, Fleur, Ernst en Bart,

Met belangstelling hebben de vijf oppositiepartijen Onafhankelijk Delft, SP, CDA,
Stadsbelangen Delft en ChristenUnie kennis genomen van jullie coalitieakkoord ‘Delft verdient het’.
Het coalitieakkoord richt zich met name op het versterken van de kenniseconomie, de grote projecten in Delft
en de decentralisaties. De gezamenlijke oppositiepartijen vinden dat dit niet de enige zaken zijn waar Delft zich
op zou moeten richten, wij missen een aantal zaken die alle Delftenaren raken. Wij doen een aantal concrete
voorstellen en roepen jullie op om deze plannen (via jullie wethouders in het college) een plek te geven in het
Bestuursprogramma 2014-2018 en de programmabegroting 2015-2018.

Onze voorstellen zijn:

1. Kom met een krachtig antwoord op de veranderingen in de ouderenzorg. Stel op zeer kortetermijn een
actieplan op voor de verzorgingshuizen dat als doel heeft snel tot een goede en voor ouderen betaalbare
ouderenhuisvesting te komen. Verder roepen wij op om de menselijke maat terug te laten komen in de zorg en de zorg weer een plek in de wijken telaten krijgen;
2. Zet je in voor behoud van voorzieningen voor de buurten en wijken. Speeltuinen, buurtwinkelcentra,
buurthuizen en kinderboerderijen zijn belangrijk voor alle Delftenaren en mogen geen ondergeschoven kindje
zijn in het gemeentebeleid;
3. Sta garant voor de beide filialen van de bibliotheek, dus ook voor DOK Voorhof en ook voor ruime
openingstijden;
4. Maak je hard voor het bestrijden van armoede, met name onder kinderen. Zorg voor een goede
schuldhulpverlening en zet in op preventie van armoede;
5. Deel onze zorgen over een ieder-voor-zich samenleving, de antwoorden op hedendaagse problemen zijn
niet alleen van economische aard. Straal uit en appelleer aan dat jullie het belangrijk vinden dat mensen naar
elkaar omzien. Zie ook dat als een oplossing om eenzaamheid tegen te gaan en voor een prettiger
samenleving;

Wij laten met deze verklaring zien dat wij uit zien naar onderlinge samenwerking in deze nieuwe raadsperiode.
We werken graag met de coalitie en het college samen, maar zullen de plannen voor de stad ook kritisch in de
gaten te houden. Dat verdient Delft!

Martin Stoelinga, Fractievoorzitter Onafhankelijk Delft

Lieke van Rossum, Fractievoorzitter SP

David van Dis, Fractievoorzitter CDA

Joëlle Gooijer, Fractievoorzitter ChristenUnie

Aad Meuleman, Fractievoorzitter Stadsbelangen Delft

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.