SpeakersIn de raadsvergadering van 17 december 2009 werd de structuur- en stadsvisie 2030 door de raad vastgesteld. Beide visies moeten de komende jaren een vervolg krijgen door middel van uitvoeringsprogramma’s, waarbij de raad ook diverse momenten heeft ingebouwd om deze visies bij te stellen.

Bijzonder was de opstelling van de PvdA fractie bij het agendapunt Horeca Exploitatievergunning. De PvdA eiste een toezegging van de portefeuillehouder, kreeg deze ook om vervolgens ‘vrolijk’ mee te delen toch tegen deze verordening te gaan stemmen. Dat zou betekenen dat de oude verordening in stand zou blijven inclusief overbodige regelgeving . Na de zoveelste schorsing van deze fractie (de afgelopen jaren is er veel tijd verloren gegaan aan schorsingen van deze fractie) stemde men alsnog in met het voorstel.

De raad stond langdurig stil bij het voorstel over Speakers. Nu geen incidentele subsidie geven, zou betekenen dat Delft het komende jaar geen pop-podium meer zou hebben. Hoewel de toekomst van Speakers allerminst zeker is, vonden Stadsbelangen en de lijst Stoop het noodzakelijk om op dit moment het pop-podium overeind te houden. Het belang van de jongeren in onze stad gaf hierbij de doorslag. Wel zal in 2010 een uitgebreide discussie gaan plaatsvinden over het hebben van een pop-podium in onze stad en of dat Speakers zou moeten zijn. De VVD fractie stemde tegen het voorstel en gaf hiermee voor dit moment aan in feite afscheid te willen nemen van een pop-podium in onze stad.

Tot zover het verslag van de raadsvergadering van 17 december 2009.

Fractie Stadsbelangen-Delft