Persbericht Glazen Huis

glazenEen initiatiefgroep bestaande uit Ron Witsenboer (GroenLinks Delft), Dirk Wijtman (hotel / eetcafé het Koningshuys Delft) en Herman Weyers (Ondernemersvereniging Binnenstad Delft) hebben zaterdagochtend gesproken met een aantal Delftse raadsleden over de mogelijkheden, kansen en uitdagingen om het Glazen Huis van Serious 3FM Request in december 2012 naar Delft te halen.

Niet alleen is Serious Request een prima initiatief van 3FM, maar het is tevens voor Delft een uitgelezen kans om als ondernemers, bewoners en gemeente gezamenlijk de schouders te zetten onder dit spektakel. Ondervindingen uit andere steden leert dat de stad weliswaar aan een aantal voorwaarden moet voldoen, maar er ook zeer veel voor terugkrijgt. Het evenement is een inspiratiebron voor buurten, scholen, instellingen, bedrijven, bewonersgroepen, e.d. om leuke plannen te verzinnen en geld op te halen voor het goede doel. Door samen te werken krijgt de stad op meerdere manieren een behoorlijke oppepper en werkt het Glazen Huis als een soort vliegwiel. Tenslotte moet de stad – als er zoveel mensen hier komen genieten – er ook tiptop uitzien.

De aanwezige raadsleden stonden positief tegenover het plan en de mogelijke uitwerking ervan. Toch waren er nog wel een aantal kanttekeningen, zoals het betrekken van en een goede communicatie met bewoners, studenten, kennisbedrijven, warenmarkt en gemeente.

Naar aanleiding van deze bijeenkomst zal Ron Witsenboer aankomende dinsdag bij de commissie Samenleving en Volkshuisvesting vragen hoe dit initiatief ligt bij de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders. In de Raadsvergadering van 24 februari zou dan tot de definitieve beslissing gekomen moeten worden. De initiatiefgroep zal hiertoe nog extra informatie verzamelen,  gesprekken voeren met bewoners, ondernemers en instellingen en een aanvullend plan uitwerken. De kosten moeten volgens de initiatiefgroep en de aanwezige raadsleden gelijkelijk verdeeld worden over gemeente en ondernemers.

Voorzitter Herman Weyers van de Ondernemersvereniging Binnenstad Delft gaf aan dat hij vanuit het veld al de nodige toezeggingen heeft gehad en zich daarover eigenlijk het minst druk maakt. De totale kosten worden geschat op ongeveer 4 ton.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
– Herman Weyers via 06-20014197 / info@evenementenbureaudelft.nl
– Ron Witsenboer – 06-57555255 / r.witsenboer@groenlinksdelft.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *