Afgelopen maandag was fractievoorzitter Bram Stoop bij de buurtcentra in het Tanthof en in de Wippolder. Er zijn een aantal zaken die hem direct zijn opgevallen. Als je de Hofstede in het Tanthof binnenkomt, zijn mensen bezig met activiteiten zoals biljarten, een kaartje leggen en wat al niet meer. Kortom dit buurtcentrum leeft.

Van het Sportfonds, die de welzijnslocaties beheert, begreep ik dat als mensen ruimte willen gebruiken voor activiteiten dit overdags wel kan, maar dat dit in de avond moeilijker is, omdat dan de meeste activiteiten plaatsvinden en de ruimten in het Tanthof daar dan bezet zijn.

In het Tanthof zijn de laatste maanden vele activiteiten voor de jeugd vanuit het jongerencentrum de Border georganiseerd door stichting Welbevinden. Die activiteiten slaan goed aan en daar is duidelijk behoefte aan. Er zijn daarbij ook activiteiten waar jong en oud betrokken worden. De samenwerking tussen Stichting Welbevinden, Delft voor elkaar en Sportfonds is goed te noemen. Hart voor Delft volgt dit alles al vanaf het begin en wordt hier echt vrolijk van, want dat is de manier waarop wij het willen. Niet praten, maar doen!

Het verschil met buurtcentrum in de Wippolder is echter erg groot te noemen. Als je daar aan komt staan er in de nietjes fietswrakken voor de deur. Zodra je binnenkomt, is er niet echt een sfeer waarbij je het gevoel hebt dat je een buurtcentrum binnenkomt. Er zijn wel een aantal activiteiten, zoals kaarten en een bingo. Dit wordt gedaan door de vrijwilligers die er nog zijn.

In tegenstelling tot het buurthuis in het Tanthof is er voor de jeugd in de Wippolder echter niets te doen. De fractie van Hart voor Delft krijgt daar best veel klachten over. Er is geen jongerencentrum en het buurtcentrum in de Wippolder, is hier ook niet echt geschikt voor. De kantoorruimten staan vol dozen en de computerruimte, waar voorheen cursussen plaatsvonden, is leeggehaald. Ruimten die niet worden benut dus!

Waar onze fractie zich zorgen over maakt, is dat de verminderde activiteiten, ook te maken hebben met een leegloop, zo vertelden de vrijwilligers. Oudere mensen die met de auto komen, moeten ruim 4 euro per uur betalen voor het parkeren.  Dat maakt een activiteit, zoals kookles, bingo en kaarten wel erg duur. Bram Stoop vroeg aan de vrijwilligers of er wel eens mensen van Delft voor Elkaar aanwezig zijn, maar die zien ze zelden of nooit.

De Wippolder vrijwilligers zitten erg in hun maag met het door het college doorgedrukte betaald parkeren, dat ook invloed op de buurt zelf heeft. Kinderen die bij hun ouders even een bakkie kwamen doen, doen dit nu ook minder gezien de torenhoge parkeerlasten in de wijk. Dit heeft dus wel degelijk invloed het sociale gebeuren in de Wippolder.

Ik heb gebeld met parkeerbeheer en de vraag gesteld hoe dit probleem voor de bezoekers van het buurthuis opgelost kan worden. Juist om nog meer leegloop te voorkomen. Een oplossing zou kunnen zijn dat de verantwoordelijke van het buurtcentrum een bezoekersvergunning voor 200 uur kan aanvragen. Een dergelijke vergunning kan dan 2 keer worden verlengd. Dat is dan ook wat Hart voor Delft aan de wethouder gaat voorstellen. Dit moet te regelen zijn.

Eén ding is zeker. De bezuinigingen op het welzijnswerk in Delft zijn in de afgelopen jaren veel te ver gegaan en hebben veel schade aangericht, met name in de wijk Wippolder. Het college van B&W mag zich achter de oren krabben wat zij in het welzijnswerk hebben aangericht. Dat leidt bij onze fractie zelfs tot plaatsvervangende schaamte.

De welzijnsorganisatie, die veelal de geldstroom volgt en prioriteiten heeft gesteld als het gaat om jeugd en jongerenwerk, mag wat mij betreft ook eens goed na gaan denken hoe het verder moet in Delft.

We hebben vertrouwen in de jongerenwerkers, die het prima doen met de minimale uren die zij tot hun beschikking hebben. Het gaat om de beleidsmakers die de ogen eens moeten openen. Niet van achter hun bureau, maar vanuit de wijk!

Uit informatie blijkt dat de jongerencentra in de Buitenhof, Wippolder etc. veelal niet gebruikt worden door de gesubsidieerde instelling Delft voor Elkaar. Men heeft gekozen voor andere werkwijze, zoals ambulante alternatieven. Dit terwijl het sportfonds de deur openzet als men daar om vraagt. Zo hoort dat ook!

Daarbij dan nog de grote behoefte aan buurtactiviteiten, die er is bij jongeren. Dat het college daaraan voorbijgaat, is dus niet uit te leggen. Veel jongeren in Delft zijn bij buurt- en welzijnswerk niet in beeld. In de media is vaak te lezen dat dit verontrustende ontwikkelingen zijn.

In een uitgebreid gesprek met het jongerenwerk werd al duidelijk dat we in heel Delft maar drie jongerenwerkers hebben. Dat gaat natuurlijk nergens over. De politiek in Delft, onder aanvoering van Groen Links, is nu ineens aan het bekijken hoe ze de buurtcentra terug kunnen geven aan de bewoners. Laat ze eerst eens terugkijken hoe ze het zover hebben laten komen en leer vervolgens van je fouten.

Dit uiterst linkse College heeft zeker de laatste drie termijnen (12 jaar) het buurtwerk zelf afgebroken en nu met de verkiezingen in aantocht, is er opeens aandacht voor dit probleem. Wat Hart voor Delft betreft zijn ze, met deze plotselinge aandacht, veel te laat! Wij hebben hier in de afgelopen jaren tevergeefs regelmatig aandacht voor gevraagd. Hart voor Delft wil het buurt- en wijkwerk in onze wijken weer de plek te geven, die het verdient. Daar hebben onze bewoners recht op!

Bram Stoop