De vele onderhoudswerkzaamheden die op diverse plekken in onze stad plaatsvinden, zorgen voor veel overlast en vooral irritaties. Niet zozeer omdat onderhoudswerkzaamheden niet gedaan zouden mogen worden, maar vooral omdat er weinig afstemming lijkt te zijn tussen de diverse instanties.

Op diverse plekken tegelijkertijd bezig zijn, maakt de stad onbereikbaar en onveiliger.
De werkzaamheden op de Papsouwselaan, de Irenetunnel, de Phoenixstraat en de Krakeelpolderweg zorgen bijvoorbeeld voor die overlast. De hoeveelheid aan borden maakt het allemaal niet duidelijker.

Vooral de logica over de omleidingsroutes ontbreekt. Door simpel na te denken, vanuit de gedachte van de weggebruiker, zou veel irritatie kunnen worden voorkomen. Stadsbelangen heeft vaak aandacht gevraagd voor afstemming tussen instanties onderling  over noodzakelijke werkzaamheden en goede communicatie richting onze inwoners en bezoekers.

Het wordt hoog tijd dat het college de vele signalen over deze irritaties eens een keer serieus neemt en eindelijk ervoor zorgt dat de logica van onze inwoners prioriteit krijgt bij het starten van de noodzakelijke onderhoudwerkzaamheden.

Een goede, op elkaar afgestemde, planning zal daarbij helpen. De komende tijd staan er nog veel onderhoudswerkzaamheden, denk bijvoorbeeld aan de Sint Sebastiaansbrug en het Spoorzoneproject,  in de planning. De hartekreet van vele inwoners en ondernemers aan dit college is dan ook:
‘zorg dat Delft bereikbaar blijft!’

Fractie Stadsbelangen