Meebouwen aan Spoorzone

Spoorzone (272x185)Hoe moet het Delftse Spoorzonegebied er in de toekomst uitzien? Op die vraag hoopt de gemeenteraad van Delft de komende weken via een unieke weg antwoord te krijgen. Iedereen met realistische ideeën, mooie voorstellen en haalbare bouwplannen kan deze tot en met 31 maart 2012 indienen bij de gemeenteraad.

Dit is een initiatief van de fracties SP, VVD, GroenLinks, STIP, D66, Stadsbelangen en Fractie Van Oort uit de raadscommissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte. Omdat de financiële belangen enorm groot zijn en om grip te krijgen op de ontwikkeling van het gebied hebben de coalitie- en oppositiepartijen de handen ineengeslagen.

In het huidige gebiedsontwerp van de Spaanse architect Joan Busquets is veel, maar niet alles ingevuld. Door de economische crisis wordt Delft gedwongen met andere ogen naar dit ontwerp te kijken. De commissie wil binnen het ontwerp van architect Busquets graag zien hoe het Spoorzonegebied er, niet voor even, maar voor altijd komt uit te zien. De lege plekken in het gebied zijn al langer onderwerp van gesprek in Delft. Bij het bedenken van plannen voor deze plekken ging het tot nu toe om de tijdelijke invulling. Via drie bijeenkomsten hoopt de commissie een beeld te krijgen van de definitieve invulling van het gebied binnen de mogelijkheden van het plan-Busquets.

Op 14 februari vergadert de commissie vanaf 20.00 uur in de raadszaal over de kaders en mogelijkheden. Een van de deskundigen die dan aan het woord komen is praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw. In de tweede bijeenkomst op 20 maart bespreekt de commissie vanaf 20.00 uur welke kansen de markt biedt voor de Spoorzone. Een van de sprekers is op die avond volkshuisvestingsdeskundige Carel de Reus. Gespreksleider is Hans de Jonge, hoogleraar Vastgoedbeheer en Ontwikkeling.

De derde en laatste bijeenkomst wordt op 24 april gehouden. Voor deze bijeenkomst roept de commissie iedereen op die ideeën heeft over bouwen in de Spoorzone zijn of haar voorstel naar de gemeenteraad (griffie@delft.nl) te sturen. De ingediende plannen worden op 24 april besproken en beoordeeld. De resultaten van de drie bijeenkomsten gebruiken commissie en gemeenteraad om kaders mee te geven aan het college.

Fractie Stadsbelangen Delft

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.