Onze fractie heeft vaker aandacht gevraagd voor de bezuinigingen op het welzijnswerk in Delft. Hart voor Delft is blij met ieder initiatief dat vanuit de bevolking en vrijwilligers komt. Deze initiatieven verdienen wat ons betreft de maximale waardering en ondersteuning. Op Hart voor Delft kan men in ieder geval rekenen.

Het welzijnswerk in Delft staat de komende maanden op de politieke agenda en daar zal de fractie van Hart voor Delft haar mening over geven. Bram Stoop is samen met de fractie druk bezig om een goed beeld te krijgen van het huidige welzijnswerk in onze stad.

Dat neemt niet weg dat er al goede dingen gebeuren in Delft. In een aantal wijken zien we diverse initiatieven vanuit de Delftenaren zelf tot stand komen. Sinds een aantal maanden draait jongerencentrum de Border weer op volle toeren en de jeugd en hun ouders weten het centrum weer te vinden. Hart voor Delft volgt de ontwikkelingen op de voet bij de Border. Goed wijkwerk en welzijnswerk verbindt mensen. Dat is waar het wat Hart voor Delft betreft om gaat.

Hart voor Delft zou dit graag in alle wijken weer terugzien. Woorden zoals talentontwikkeling zijn mooi, maar daar bereik je onvoldoende de doelgroep mee. Hart voor Delft hecht grote waarde aan activiteiten met als doel onze jongeren goed in beeld te krijgen en er mee aan de slag te gaan. Deskundigen geven ook aan dat dit prioriteit moet krijgen na de coronapandemie. Een voorbeeld hoe dat kan was op 29 augustus weer te zien.

Op 29 augustus was het een drukte van belang bij jongerencentrum de Border, ondanks dat het zondag was. Onze fractievoorzitter Bram Stoop was er ook weer om te genieten van wat er plaats vond en ook om als raadslid tussen de jeugd en voor hen te zijn.

Ook was één van de organisatoren van het vreugdevuur in Tanthof aanwezig, waar Bram al enkele jaren contact mee heeft. De afgelopen 2 jaar doet hij dat samen met collega raadslid Jan Peter de Wit. De gesprekken over een vreugdevuur met Oud en Nieuw vinden al langere tijd plaats en vanuit de organisatoren hoorde Bram en Jan Peter eerder al dat ze ook dit jaar op tijd zijn begonnen met de gesprekken met de gemeente Delft.

Op 30 augustus is er weer een gesprek met de gemeente in de hoop dat het dit jaar wel lukt om een vreugdevuur voor de wijken, die een vergunning aangevraagd hebben, te bewerkstelligen. In 2020 gaf burgemeester van Bijsterveldt aan dat het jammer was dat ondanks de voorbereidingen de vreugdevuren niet door kon gaan vanwege de coronaregels. Dit was in samenspraak met de organisatoren van de vreugdevuren besloten. Zie onderstaande link.

https://indebuurt.nl/delft/nieuws/geen-vreugdevuren-dit-jaar-in-delft-het-is-een-teleurstelling~112537/

Hart voor Delft gaat ervan uit dat ook dit jaar, door goed overleg, over de Oud en Nieuw vreugdevuren goede afspraken gemaakt kunnen worden. Wij hopen daarbij dat dit jaar corona geen roet in de vreugdevuren gooit. Wellicht dat er ook dit jaar weer discussie ontstaat over het één en ander tussen de gemeente Delft en de organisatoren van de vreugdevuren, maar dat moet op te lossen zijn.

Hart voor Delft mengt zich nu niet in deze discussie, omdat als men tot afspraken komt, wij ervan uitgaan dat alles netjes volgens de afgesproken regels gaat gebeuren. Dat we deze ook nog door de burgemeester toegelicht krijgen zijn we van haar gewend en zo hoort het ook. Fractie Hart voor Delft, kijkt er naar uit.

Bram Stoop