(Bron SPITS, dd. 12 september 2010) Leefbaar Rotterdam kondigt een koerswijziging aan: er zal komende regeerperiode niet langer zo hard op de man worden gespeeld in het debat.’ En vervolgens: ‘ Leefbaar Rotterdam hoopt met de nieuwe koers te kunnen bereiken dat hun ideeën opnieuw serieus genomen zullen worden.’

Een verfrissend bericht! Niet meer spelen op de man, maar gaan voor de inhoud van het debat. Dus waar het echt om gaat! Dat is uiteindelijk waar de burgers iets aan hebben. Het spelen op de man lijkt in de afgelopen jaren in de politiek, zowel nationaal als lokaal, een ‘leuk’ tijdverdrijf te zijn geworden. Meestal op unfaire wijze. Meestal ook ‘heerlijk’ veilig en laf vanachter de computer mensen proberen te beschadigen, daarmee zelf het debat ontwijken en vaak met verhalen die niet kloppen.

Daardoor worden burgers dus op het verkeerde been gezet, gaat onnodig veel tijd en energie verloren aan onzinnige zaken. Het schaadt de stad en dus de inwoners in het bijzonder.

De koerswijziging van Leefbaar Rotterdam is verstandig. Dan loop je ook de kans serieus te worden genomen en bovendien iets te bereiken. Een bekend spreekwoord zegt:
‘Goed voorbeeld doet volgen!’ Ik ben benieuwd en durf met iedereen publiekelijk het debat aan te gaan over het onderwerp ‘spelen op de man.’

Aad Meuleman