Niet zo verwonderlijk dat een college aan het eind van de raadsperiode een overzicht geeft over wat men de afgelopen vier jaar heeft bereikt. Het is een ware loftrompet geworden en een beetje lof mag natuurlijk.

Er moesten noodzakelijke bezuinigingen worden ingezet en wat je er ook van vindt, dat heeft het college wel gedaan. Niet de leukste klus, maar om nu alleen maar de loftrompet te blazen, gaat wel wat ver. Wat meldt het college niet.

Een aantal voorbeelden:
– Dit college en de coalitiepartijen besloten dat een referendum slechts mogelijk gemaakt kan worden als de waarschijnlijke uitkomst het college en de coalitie bij voorbaat welgevallig is.
– Delft heeft zichzelf in deze periode met het naaktstrandje nationaal belachelijk gemaakt.
– Het spoorzonetraject loopt wel op koers nu, maar werd wel 2 1/2 jaar vertraagd. Extra kosten dus.
– Het financiële risicoprofiel voor Delft is nog steeds fors en zorgwekkend.
– Avalex nog niet op orde.
-Sint Sebastiaansbrug na twee pogingen niet gelukt. Weer meer onkosten.
– Een verliesje van 9 miljoen gepakt op Harnaschpolder Bedrijvenschap.
– Nog steeds ontevredenheid over het parkeerbeleid.
– Geen enkele poging ondernomen om onze lokale bouwbedrijven aan de slag te houden.
– Ondernemers (ook diegene die momenteel vechten voor hun voortbestaan) een verplichte bijdrage laten doen aan het Ondernemersfonds. De ongeveer 300 ondernemers die tijdens deze collegeperiode failliet zijn gegaan hebben (vaak zelfs zonder dat zij het zelf wisten) meebetaald aan ‘leuke’ dingen, waarvan je moet afvragen of die geleid hebben tot het verbeteren van het economische klimaat in onze stad.
– Voortgang Bomenwijk nog steeds ongewis.
– Verkeersveiligheid lijkt minder belangrijk te zijn geworden.
– Onevenredige investeringen in studentenhuisvesting.
– Idee kermis naar Lym en Cultuur, maar toch terug naar de markt, waardoor één jaar geen kermis en gemis extra inkosten.
– Buurthuizen gesloten, kinderboerderijen op de helling, zorgen om oudereninstellingen etc., bibliotheek in Tanthof dicht.

Zomaar wat voorbeelden in willekeurige volgorde . Bij het bespelen van de loftrompet zitten dus ook nog wel de nodige valse noten, die voor de volledigheid best genoemd mogen worden. Iets minder hoera is dus best op z’n plaats.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman