Bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft iedere kiezer de mogelijkheid om een andere kiezer voor zich te laten stemmen. Dat heet stemmen bij volmacht.Deze persoon wordt dan uw gemachtigde. Daarvoor moet  een volmachtbewijs worden ingevuld. U vindt dit volmachtbewijs aangehecht aan uw stemkaart. (een gemachtigde mag maximaal voor twee andere kiezers stemmen)

Nieuw is dat degene die voor u stemt niet alleen het volmachtbewijs moet meenemen naar het stembureau, maar ook een kopie van het identiteitsbewijs van degene namens wie hij of zij stemt. Wij hebben het idee dat dit nieuwe element nog niet bij iedereen duidelijk bekend is, ook als staat dit op uw stemkaart duidelijk vermeld.

Vandaar dat wij hieraan extra aandacht besteden op onze website. Overigens moet iedere kiezer die wil stemmen zich legitimeren op het stembureau.

Fractie Stadsbelangen Delft