watertaxi 001De elektrische watertaxi’s liggen verlaten en ingevroren achter het Oostblok. De bewoners maken zich zorgen over deze gesubsidieerde watertaxi’s. Men is bang dat ze door het ijs of door vandalisme gesloopt gaan worden.

De gemeente heeft destijds veel geld gestoken in deze watertaxi’s. Op 19 juli 2007 heeft het college besloten om een bedrag van € 20.000 ter beschikking te stellen voor de inkoop van de dienst watertaxi. Daarnaast is er € 30.000 ter beschikking gesteld voor realisatie van opstapplaatsen en het doorvaarbaar maken van de grachten in Delft. Bij elkaar € 50.000 gemeenschapsgeld.

Veel geld, maar het gaat om een bezienswaardigheid in de grachten van Delft en bovendien om een nuttig vervoermiddel. Als je voor langere tijd gebruik wilt maken van deze watertaxi dan is het logisch dat je er op een goede manier mee omgaat, zodat de watertaxi’s zo lang mogelijk mee gaan.

De afgelopen dagen heeft Bram Stoop telefoontjes ontvangen van bewoners aan het Oostblok waar de watertaxi’s ingevroren in het water liggen. De stekkers van de stroomtoevoer liggen op de kant en de boten zijn niet afgedekt.

Een bijkomend probleem is dat het gevroren heeft. Nog een paar dagen en men gaat er schaatsen. Dat kan tot gevolg hebben dat men met de schaatsen door de wand van de bootjes heen gaat. De boten zijn niet afgedekt en liggen er uitnodigend bij om er in te klimmen.

Bram Stoop heeft namens de lijst Stoop aan het college gevraagd of men bereid is om met de Stichting, die de watertaxi’s beheert, in overleg te gaan. Waarom niet tijdig deze watertaxi’s uit het water gehaald? Zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld mag toch worden verwacht van deze Stichting? Zodra de antwoorden van het college binnen zijn zullen wij hier melding van maken op de website.

Fractie Stadsbelangen Delft