juni20122 003 (800x600)Op dinsdag 5 juni 2012 was er een externe oriëntatie Jeugdbeleid welke plaatsvond in de basisschool de Horizon aan de Brahmslaan. De Horizonschool ligt in een wijk die veel negatief in het nieuws is geweest. Vanuit de politiek was er ruime interesse voor deze externe oriëntatie, omdat het jeugdbeleid een belangrijk item is. Jammer dat andere lokale (vooral oppositiepartijen) niet aanwezig waren.

Er werd uitgebreid informatie gegeven door de heer Huisman van de basisschool de Horizon. Vooral hoe de school in de wijk functioneert en wat zij doen voor gezinnen uit de wijk die het minder hebben. Een wijk waar het opleidingsniveau veelal niet hoog is en waar veel werkloosheid is onder de bewoners. De Horizon begeleiden 15 gezinnen. Een goed voorbeeld hoe het ook kan in een wijk. We kunnen van alles roepen vanaf de zijlijn of via websites over de problemen die er zijn in een wijk, maar er gebeurt ook veel goeds in deze wijk. Dat zou wat Stadsbelangen Delft betreft meer belicht moeten worden. 

In het plan van aanpak van de gemeente wordt te weinig op het welzijnswerk ingespeeld. Dit kwam uit de discussie naar voren. Binnenkort verschijnt een nota over deze materie. Mevrouw Klooster van het Samenwerkingverband Voortgezet Onderwijs kwam ook aan het woord en pleitte voor samenwerking, vertelde over jongeren met een indicatiestelling en de problemen die deze jongeren hebben.

Ik bracht in dat het erop lijkt dat het werk van alle organisaties, die zich bezig houden met de problematiek van jongeren, meer met ‘hun eigen handel’ bezig houden dan met de jongeren zelf. Deze opmerking werd niet echt gewaardeerd, maar juist als je dagelijks bezig bent met jongeren met allerlei problemen, zie je hoe belangrijk het is als de aandacht aan de jongeren zelf wordt gegeven. Dat maak ik in mijn werk dagelijks mee. Wel ontstond er discussie over mijn standpunt en dat is nu precies wat Stadsbelangen Delft wil bereiken. Niet alleen roepen via websites of als er een artikel verschijnt in de media, maar als volksvertegenwoordiger ook mee doen aan de discussie om vooral tot adequate oplossingen te komen. Daar hebben jongeren wat aan.

Het was in ieder geval een goede bijeenkomst waaruit bleek dat er nog een lange weg te gaan is. Zeker als jeugdzorg onder de regie van de gemeente komt te vallen. Wat Stadsbelangen Delft betreft verdwijnen er een aantal loketten, die nu allemaal met hetzelfde probleem bezig zijn en eigenlijk uiteindelijk niet tot een oplossing leiden voor de betrokken jongeren. Wij pleiten voor beleid, dat direct en adequaat een oplossing kan bieden voor problemen van jongeren. Vooral met korte lijnen. Wij wensen mevrouw Klooster en haar team veel succes toe en willen graag met haar meedenken.

Stadsbelangen Delft
Bram Stoop